Find your next job at Pauwels Consulting

Full stack Java developer
's-Gravenhage
Developers.nl is voor eindklant Immigratie- en Naturalisatiedienst op zoek naar een Full stack Java developer. Achtergrond opdracht:  De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-)gegevens. Als ontwikkelaar bouw je mee aan PoC's in een scrumteam om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toegepassen in een IND proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's. Opdrachtbeschrijving: Als senior Java ontwikkelaar werk je mee aan de verdere ontwikkeling zowel zelfstandig als projectmatig aan grote, Web based applicaties en ontsluit bedrijfskritische informatie systemen. Je hebt meerdere Java implementaties gerealiseerd, je kan portlets bouwen, maar weet ook alles over security en performance en bent bekend met portal technologieën, frontend development en database technologieen. Tevens ben je in staat met architecten in gesprek te gaan over practische oplossingen en alternatieve scenario's. Eisen:  Min. 3 jaar werkervaring met Java en de frameworks Spring. Min. 3 jaar werkervaring met SQL en REST. Min. 3 jaar werkervaring met Microservices en CI/CD. Min. 3 jaar werkervaring met werken aan complexe Java based enterprise systemen. Java programmer certificate. Min. 5 jaar werkervaring met Agile/Scrum. Wensen:  Kennis van: jsr168/jsr286/CMIS/WSIBP/WSRB/SAML; Kennis van: Eclipse IDE; Kennis van: Tomcat / JBoss/Linux; Kennis van: Java 8, JBoss, Spring (-MVC, -Boot, - Cloud), JavaScript, Jenkins, Sonar, Maven, JUnit, Cucumber, Selenium, MongoDB, Elastic Search; VueJS, Drools; Kennis van: SOA en Webservices met SOAP / REST /OpenSocial; Kennis van: Apache Kafka. Kennis van DevOps en Graph databases. Werkervaring in overheidsorganisaties is een Pré. Competenties:  Resultaatgericht. Flexibiliteit Plannen en organiseren Passend in de organisatie Bij interesse zien wij graag een CV en motivatie tegemoet!
5 days to apply
Medior Java Developer
's-Gravenhage
Developers.nl is voor eindklant Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag op zoek naar een Medior Java Developer in Den Haag. Opdrachtomschrijving: Als Medior Java ontwikkelaar werk je mee aan de verdere ontwikkeling zowel zelfstandig als projectmatig aan grote, Web based applicaties en ontsluit bedrijfskritische informatie systemen. Je hebt meerdere Java implementaties gerealiseerd, je kan portlets bouwen, maar weet ook alles over security en performance en bent bekend met portal technologieën, frontend development en database technologieen. Tevens ben je in staat met architecten in gesprek te gaan over practische oplossingen en alternatieve scenario's. De IND werkt naar aanleiding van haar ambities, datastrategie en knelpunten in het huidige IV - en ICT-landschap, doelgericht en stapgewijs, toe naar een nieuwe werkwijze rondom het registreren, vaststellen, toepassen en analyseren van (feit-)gegevens. Als ontwikkelaar bouw je mee aan PoC's in een scrumteam om event-driven het nieuwe registreren van beweringen en het vaststellen van feiten, toegepassen in een IND proces (toetsen, analyseren en handhaven); hoe sluit het aan op het bestaande landschap, wat zijn de kansen, sterktes en zwaktes van de aanpak. De aanpak is experimenteren en verkennen, als voorbereiding op een toekomstig applicatielandschap. Qua persoonlijkheid zoeken we een echte teamplayer die de wensen van de stakeholders begrijpt en het leuk vindt om complexe puzzels op te lossen samen met senior collega's. Functie-eisen: Min. 3 jaar werkervaring met Java en de frameworks Spring en/of Hibernate Min. 3 jaar werkervaring met VueJS en/of React en/of Angular en/of JavaScript Min. 3 jaar werkervaring met Microservices en CI/CD Min. 3 jaar werkervaring met werken aan complexe Java based enterprise systemen. Java Programmer Certificate Min. 5 jaar werkervaring met Agile/Scrum. Functie-wensen: Ervaring met Eclipse IDE Ervaring met Tomcat/ JBoss/ Linux Ervaring met Java 8-11, JBoss, Jenkins, Sonar, Maven, JUnit, Selenium, Elastic Search, Angular Ervaring met SOA en Webservices met SOAP Ervaring met Java EE Ervaring met Apache Kafka Kennis van DevOps en Graph databases Ervaring met deployment op applicatie servers zoals Tomcat, JBoss in enterprise omgevingen Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
4 days to apply
Rust Developer
Den Helder
Developers.nl is voor eindklant Ministerie van Defensie in Den Helder (hybride) op zoek naar een Rust Ontwikkelaar met als startdatum 1 september.  Werkzaamheden: Het in kaart brengen van de specificaties van het te ontwikkelen product; Het ontwikkelen van een (embedded) software product, inclusief verschillende oplossingsalternatieven Het installeren en/of integreren van het product Het maken van de technische documentatie voor het product Het maken van de handleidingen voor het product Het ondersteunen bij incidentenoplossing en probleemonderzoek Het aanpassen van het product op basis van de geaccordeerde wijzigingsvoorstellen Het afstemmen met andere partijen, zoals architecten, leveranciers en gebruikers om het gewenste resultaat te leveren Het onderhouden en beheren van toolsets Functie-eisen: Min. 4 maanden kennis en ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen in Rust Min. 2 jaar kennis en ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van embedded software systemen Min. 1 jaar kennis en ervaring met embedded Linux Min. 2 jaar kennis en ervaring met het opstellen en documenteren van functionele requirements Min. 1 jaar ervaring met het creatief ontwikkelen van applicaties en het kiezen van de geschikte technische opties; het rekening houden met andere ontwikkelingsactiviteiten; het optimaliseren van applicatieontwikkeling, -beheer en -prestaties door het gebruik van architectuur en het hergebruik van bewezen oplossingen. Functie-wensen: Min. 1 jaar kennis en ervaring met requirements in Enterprise Architect Min. 1 jaar kennis en ervaring met versiebeheer (svn, Git) Min. 1 jaar kennis en ervaring met unit testen Min. 1 jaar kennis en ervaring met een Agile werkproces Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
7 days to apply
Windows Engineer
Volkel
Voor onze eindklant Ministerie van Defensie te Volkel is Developers.nl op zoek naar een Windows engineer. De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling. Het gaat om een project gerelateerd aan de invoering van de F-35. We zoeken een ervaren Windows Engineer met kennis en ervaring van Active Directory, Exchange, SCCM/MECM, SCOM, MS PKI voor implementeren en documenteren en die de Engelse taal goed beheerst in schrift. Alle documentatie dient in het Engels te worden uitgewerkt. De doelstellingen van de opdracht zijn als volgt: - Assisteren in het afronden van een Data Center omgeving gebaseerd op VMware en Windows Server; - De Data Center software configuraties en de hardware opstelling documenteren; - Hardening / security maatregelen toepassen op de Windows Server omgevingen aan de hand van een bundel US Security Technical Implementation Guides (STIGs) en voorgeschreven Security Controls (SCs); - De configuratie (hardware en software) inclusief de hardening / security maatregelen van de DC omgeving documenteren aan de hand van een bundel US Security Technical Implementation Guides (STIGs), Security Controls (SCs) en de fysieke opstelling. Dit is een lopend project waarbij aan de hand van architectuurbeslissingen een DC-, Client en WAN netwerk is uitgerold. Op het DC lan zijn servers, storage devices en backup devices aangesloten. De DC infrastructuur draait op VMware vSphere vSAN. De Windows DC omgeving is in de basis al functioneel geconfigureerd. Echter dienen we het geheel nog uitgebreid in het Engels te documenteren. Daarnaast dient de configuratie te worden verrijkt met security maatregelen zoals omschreven in de US Security Technical Implementation Guides (STIGs) en de US Security Controls (SCs). Verder dienen er vanuit de basis die er nu staat nog extra software geconfigureerd te worden om aan de gebruikerswensen te kunnen voldoen. Je wordt opgenomen binnen het huidige projectteam. Eisen: Kandidaat heeft min. 5 jaar aantoonbaar werkervaring met Windows Server / IT infrastructure. Kandidaat heeft min 2 jaar aantoonbaar werkervaring met Windows Server Security Design ontwerpen en documenteren Kandidaat heeft min 3 jaar aantoonbaar werkervaring met Microsoft SCCM/MECM, Microsoft SCOM, Microsoft Active Directory en Microsoft Certificate Services. Kandidaat heeft min. 2 jaar aantoonbaar Windows Server Security / Hardening werkervaring. Kandidaat is bereid om fulltime op klantlokatie te werken Kandidaat beheerst de Engelse taal goed in schrift Wensen: De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde IT gerelateerde MBO (wel HBO werk en denk niveau)/HBO opleiding. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Microsoft Configuration Manager De kandidaat heeft bij voorkeur beheersing van de Engelse taal gesproken en in schrift. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Microsoft System Center Operations Manager. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Vmware ESXi / Vsphere / Vcenter / vSAN implementaties. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Cisco Unified Communications (CUCM en Media server) configuraties.
12 days to apply
Projectmanager SPP
Den Helder
Voor onze eindklant het Ministerie van Defensie is Developers.nl op zoek naar een Projectmanager SPP (Strategische Personeels Planning) 1. De opdracht betreft Interim Projectmanagement integraal SPP voor heel de Koninklijke Marine door: tijdelijke voortzetting van het project zodat momentum behouden blijft. De reeds opgestarte ontwikkeling en realisatie van Strategische Personeelsplanning (SPP)-doelstellingen op basis van voorliggende plannen, aan de hand van de reeds gehanteerde werkwijze/systematiek SPP, continueren (Defensiebrede SPP-methodiek) besturing van deelprojecten reeds opgestart en op te starten binnen de Koninklijke Marine  aansturing van projectteam   2. In kaart brengen van de gevolgen van de SPP voor onder andere de ondersteunende onderdelen van de Koninklijke Marine op basis van de Defensiebrede SPP-methodiek door analyse relevante context, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern) draagvlak creëren en betrekken relevante actoren samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht 3. Invoeren, borgen en bewaken van de SPP-methodiek binnen de bedrijfsvoering van de Koninklijk Marine door: inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en samenhangende relaties bepalen en relateren aan projectdoelen integrale projectplannen opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en verkrijgen autorisatie door opdrachtgever de nog aan te nemen definitieve SPP-functionaris inwijden/inwerken in de materie en methodiek indien de fase in het project dit vereist, afbouw en afronding projecten en borging in bestaande (beheer-)organisatie 4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten de Koninklijke Marine. Meewerken aan veiligheid op en vanuit zee. Projectleiderschap combineren met Strategische Personeelsplanning (SPP). Dat doe jij als projectleider personeelsplanning bij de Koninklijke Marine in Den Helder. In deze rol help jij de Koninklijke Marine om toe te werken naar een moderner HR waarin de mens het hart van de organisatie is en blijft. Dankzij een flexibel en open systeem moet de instroom en doorstroom verbeterd worden. Dit geheel wordt ondersteund door data gedreven HR en een professionele HR-organisatie. Daarbij moeten we rekening houden met de ontwikkelingen om ons heen, zoals veranderingen op de arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen als de vergrijzing, veranderende wensen en behoeften van de medewerker. Om binnen de Koninklijke Marine organisatieontwikkelingen te begeleiden is er een programmabureau ingericht. In dit programmabureau werken diverse projectleiders gezamenlijk aan diverse deelprojecten. Een van de onderdelen van deze organisatieontwikkeling is de implementatie van SPP. Samen met onze P&O Business Partners en leidinggevenden worden de contouren uitgezet en wordt de organisatie voorbereid, op een deels veranderende werkwijze. Eisen: Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 Kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO-opleiding op het gebied van HR, Organisatie-, Verander- of Bestuurskunde Kandidaat heeft tenminste 1 jaar aantoonbare recente ervaring binnen een grote overheidsorganisatie (meer dan 1000 FTE) Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van projectmanagement Wensen Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met SPP-gerelateerde projecten binnen de overheid Kandidaat heeft bij voorkeur een projectmanagementcertificaat, zoals Agile of Lean Six Sigma Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met SPP, HRA of STM Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare recente ervaring met het werken binnen Defensie
5 days to apply
DevOps Ontwikkelaar/Medewerker
Assen
Developers.nl is op zoek naar een DevOps Ontwikkelaar/Medewerker voor DICTU in Assen: Omschrijving: Als software ontwikkelaar/ DevOps medewerker is je voornaamste taak om functionele wensen te vertalen in werkende software en om die software daarna ook technisch te beheren. Ook het analyseren en oplossen van productie incidenten hoort hier bij. Onze applicaties zijn gebouwd in Oracle Apex en draaien op dit moment op versie 21.2 vanuit een Oracle 19 database. Je draait mee in een multidiciplinair team en zal daarin naast software ontwikkeling ook ondersteuning geven op gebieden van ontwerp en testen en beheer. Daarnaast werkt je mee aan het verbeteren van ons configuratiebeheer en onze geautomatiseerde installatie straat. Vanwege het DevOps karakter van het team zul je ook ingeroosterd worden in de beheerdienst die het team heeft. Dit betekent dat je af en toe "Man van de dag" bent en alle productieissues bij jou op je bordje komen te liggen. Het kan zijn dat in de toekomst het draaien van consignatiediensten wordt toegevoegd aan het takenpakket. Werkdagen ma-vr, 36 uur p/w Standplaats Assen en Zwolle, bij voorkeur iemand uit de regio. Indien niet woonachtig in de regio is flexibiliteit in reizen een voorwaarde. De werkzaamheden vinden plaats binnen een ervaren team dat in een agile omgeving meerdere applicaties beheert en ontwikkelt. Het team bestaat uit DICTU en RVO medewerkers die samen de hele ontwikkel en beheerscyclus uitvoeren. De samenwerking binnen het team is goed. In een eventueel gesprek wordt naast de gevraagde kennis en ervaring met name gekeken of de persoon past binnen het team. Het team GLB heeft als onderwerp het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de komende jaren gaat dit beleid en daarmee ook de ICT die daarmee gemoeid is vernieuwd worden. Eisen: Oracle Database PL/SQL en APEX Developer Certified Professional, Jenkins, GIT, Javascript Oracle Database PL/SQL Developer Certified Professional Min. 5 jaar Oracle Application Express (APEX) Certified Min. 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met Agile/Scrum werken en in een DevOps omgeving Min. 5 jaar aantoonbare ervaring met beheerdiensten en beheren van een applicatie Wensen: Kennis van en ervaring met APEX REST services. Bereid te reizen tussen vestigingen. Wekelijkse samenwerkingsmomenten op kantoor in Assen en/of Zwolle. In overleg op andere locaties. Ervaring binnen overheidsorganisaties. Bekend met Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en DICTU is een pré Competenties: Kennis van de applicaties van EZ en specifiek binnen het subsidie domein is zeer gewenst. Flexibiliteit, samenwerken, stressbestendig, communicatief, resultaatgericht, gestructureerd
4 days to apply
Sourcingsmanager
Den Haag
Developers.nl is voor Logius in Den Haag opzoek naar een sourcingsmanager.  Opdrachtomschrijving: Werkzaamheden bestaan uit: Het bijhouden en coordineren van de sourcingskalender, waar alle strategische sourcingsobjecten voor de organisatie op staan Het uitwerken van sourcingsvraagstukken tot een sourcingsstrategie die een goed uitgangspunt vormt voor de in- of aanbesteding en transitie Verantwoordelijk (regie, coördinatie en uitvoering) voor formulering en het beheer van het sourcingsbeleid en -kader voor het zelf uitvoeren of uitbesteden van de levering van producten en diensten en voorstellen voor besluitvorming van sourcing Bijdragen aan de ontwikkeling van de standaarden voor sourcing. Achtergrond opdracht: We zoeken een sourcingsmanager voor het formuleren van de sourcingsstrategie en bewaakt dat onze sourcingstrajecten daaraan voldoen. Logius is een regie organisatie die niet alle werkzaamheden zelf uitvoert. Wij zetten veel andere organisaties in voor de groei van onze dienstverlening. In een snel veranderende IT-omgeving is het van belang om samenwerkingsverbanden aan te gaan om flexibel te blijven. De sourcingsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen, beheren, adviseren en uitvoeren van het sourcingsbeleid van Logius. Het sourcingskader schept de kaders en richtlijnen waarbinnen de sourcingsstrategie uitgewerkt kan worden. Het sourcingskader dient regelmatig geactualiseerd te worden, waarbij zowel de praktijkervaring als marktontwikkeelingen worden meegenomen. Ook de op Logius van toepassing zijnde ontwikkelingen binnen de overheid maken deel uit van de herijking van het sourcingskader. Het is van belang dat de sourcingsmanager ervoor zorgt dat de sourcingsstratgie toegevoegde waarde levert voor de dienstverlening van Logius. Het werkveld bij Logius is dynamisch. We werken in een organisatie die continu is beweging is en aandacht krijgt vanuit de politiek en media. Omdat we veel samenwerken met private en publieke partijen zoeken we iemand die bestuurlijk sensitief is. Je werkt nauw samen met je collega's van inkoop, contractmanagement, enterprise architecten en leveranciersmanagement, waarbij kennisdelen centraal staat. Als sourcingsmanager ga je aan de slag met het uitvoeren van de strategsiche sourcingsfunctie in een agile/safe werkomgeving in een bestuurlijk werkveld. De verandering van de organisatie naar een agile/safe werkwijze betekent ook een verandering voor de wijze waarop wij onze dienstverlening sourcen. Deze manier van werken stelt bijzondere eisen aan de flexibliteit van onze interne organsiatie. Functie-eisen: Afgeronde HBO of WO opleiding óf Min. 5 jaar relevante werkervaring  Min. 5 jaar ervaring met werken in een politieke-bestuurlijke omgeving en bent organisatie-sensitief Min. 3 jaar affiniteit met ICT inkoop of sourcingsmanagement Je beschikt over uitmuntende adviserende en communicatieve vaardigheden (schriftelijk/redactioneel en mondeling) Functie-wensen: Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen Competenties: Overtuigingskracht Analyserend vermogen Plannen & Organiseren Innovatief handelen Proactieve houding Positieve instelling. klantgericht resultaatgericht omgevingsbewust samenwerken.
3 days to apply
Inspecteur Kwaliteitszorg
Utrecht
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie op zoek naar een inspecteur kwaliteitszorg. Op alle defensieterreinen is door de jaren heen ICT bekabeling aangelegd. Dit wordt Lokaal Passieve Infrastructuur (LPI) genoemd. Zowel tussen gebouwen in de grond (verglazing) als in de gebouwen zijn diverse soorten bekabeling aanwezig. Deze glasvezel- en koperkabels zijn deels verouderd, deels qua gebruik niet meer toereikend en deels door partiele uitbreidingen niet toekomst vast aangelegd. Met de komst van diverse grote programma’s zoals bijvoorbeeld het IT programma GrIT, ROGER en FOXTROT waarbij de gehele ICT infrastructuur wordt vernieuwd is op diverse defensieterreinen ook vernieuwing van de LPI benodigd. In beeldspraak: GrIT bouwt een Ferrari. Als we de LPI niet aanpassen moet de Ferrari over een landweggetje blijven rijden. Opdrachtomschrijving: Deze opdracht betreft de verglazing van Defensie terreinen, projectnaam: Lifecycle Ondergrondse Lijnen (LOL/Verglazing).Wij zoeken 1 (deeltijd) FTE inspecteur kwaliteitszorg en borging met veel aantoonbare ervaring in het aanleggen van glasvezelnetwerken, die komt ondersteunen bij het uitvoeren van de gestelde opdracht, het aanleggen van glasvezelnetwerken op alle defensielocaties. Voor deze werkzaamheden zoeken we een inspecteur met zeer ruime kennis en ervaring in de diverse betreffende aandachtsgebieden. Het is essentieel dat je als inspecteur kennis en ervaring hebt binnen het werkgebied glasvezelinfrastructuur mbt ontwerp, inrichting en uitvoering van een glasvezelinfrastructuur. Daarnaast ben je in staat om snel zelfstandig aan de slag te kunnen en heb je een proactieve en leergierige houding. Ook staan bij ons teamgeest en een goede onderlinge sfeer hoog in het vaandel, hier lever je ook een bijdrage aan en je stelt je collegiaal op. Aangezien het werk plaatsvindt in alle regio's (grote reisafstanden) zijn we op zoek naar meerdere inspecteurs in deeltijd die tesamen de 3FTE's (totaal 80 uur per week) vullen. Twee vacatures zijn reeds gevuld. Werkwijze Verglazing: Aangezien de werkzaamheden van de inspecteurs/controleurs deels plaatsvinden op de Defensielocaties over het gehele land is het de voorkeur de locaties op basis van regio’s te verdelen over de inspecteurs/controleurs. De voorkeursverdeling is Noord-Oost (20 uur), Zuid (28 uur) en in dit geval Noord-West (32 uur) naar het aantal locaties in die betreffende regio’s om te veel reistijd te voorkomen.Er worden steeds ca. 10 locaties gelijktijdig gerealiseerd, ook hierbij wordt rekening gehouden met de spreiding over het land i.v.m. beschikbaarheid bij de leveranciers. Elke inspecteur/controleur heeft dus steeds ca. 3 locaties onder zijn/haar hoede, die meerdere keren per week bezocht moeten worden. De inspecteurs zullen 2x een halve dag op een centrale locatie (Utrecht/Bunnik) bijeenkomen. De Inspecteur wordt vast aan een regio gekoppeld en is verantwoordleijk voor alle locaties daarbinnen. Grenzen zijn niet scherp dus er kan altijd worden geschoven. Eisen: Kandidaat beschikt minimaal over een MBO+-niveau, aan te tonen met een afgeronde MBO-4 opleiding en/of minimaal 2 jaar werkervaring op MBO4 of HBO-niveau. Dit zal worden getoetst vanuit het CV en in het toelichtend gesprek. Min. 2 jaar ervaring m.b.t. het bewaken van de kwaliteit tijdens het realiseren van glasvezelprojecten. Min. 2 jaar ervaring en oplossend vermogen om, indien het door locale omstandigheden noodzakelijk is, het ontwerp van glasvezelinfrastructuur aan te passen. Min. 2 jaar ervaring in het werken met externe opdrachtnemers en uitvoerders.. Kennis over het gebruiken van uiteenlopende specifieke kennis en het autoriseren van externe standaarden en best practices. Wensen: Kandidaat toont zijn/haar werkervaring middels (minimaal 2) referentieprojecten aan op het gebied van de aanleg van glasvezelinfrastructuren. Kandidaat toont ontwikkel/ontwerp vaardigheden in ervaringsjaren aan (minimaal 3 jaar) m.b.t. aanleg van specifieke complexe glasvezelinfrastructuren. (Niet fiber to the home voorbeelden). Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Veiligheids en Omgevings Analyse (VOA) zoals voorgeschreven binnen de Rijksoverheid.
10 days to apply
Onsite Support Medewerker
Utrecht
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie op zoek naar een Onsite Support Medewerker. Defensie stelt hoge eisen aan haar ICT-producten en -diensten. Deze moeten van hoogstaande kwaliteit, veilig en 24/7 beschikbaar zijn. Iedereen moet op elk moment van de dag waar dan ook bij zijn of haar informatie en systemen kunnen. Van medewerkers op kantoor, in uitzendgebieden en op oefening tot de Koninklijke Marechaussee aan de grens op Schiphol. Wat er ook gebeurt, de IT van Defensie moet het altijd doen! De afdeling Connectiviteit vervult hierin een onmisbare rol. Zij levert informatie- en communicatietechnologie waar elke Defensiemedewerker elke dag mee te maken heeft, op nationale Defensielocaties, maar zeker ook daarbuiten. Als medewerker beheerder ICT werk je met de nieuwste technieken op het gebied van Network Engineering, werkt aan lifecycles en het onderhoud van de verschillende delen van het NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network). Op een normale werkdag weet je welke taken je die dag gepland hebt, welke uitvoeringen moeten worden opgeleverd of juist gestart, en wat er nog geregeld moet worden. Dat is je dagplanning. Maar de dagen gaan niet altijd als gepland dus als het nodig is spring je flexibel bij en help je je directe collega’s. Je hebt dan ook geen 9-to-5 mentaliteit. Je bent je bewust van je rol en ook dat de kwaliteit van de dienstverlening in belangrijke mate wordt bepaald door het teamverband op je afdeling. De functie is uitermate geschikt voor een starter in de ICT en schoolverlaters. Op de afdeling word je begeleid en zal je trainingen krijgen in het werkgebied van IP technologie. Voor deze functie ga je binnen Nederland op pad en hiervoor heb je een eigen auto tot je beschikking. Je voert installatiewerkzaamheden uit waar je af en toe lichte tilwerkzaamheden moet uitvoeren. Hier ben je natuurlijk toe in staat. Waar ga je werken? Jouw standplaats is Camp New Amsterdam te Huis ter Heide. Werkzaamheden voer je uit als lid van de sectie Connectiviteit. De sectie Connectiviteit ontwerpt, realiseert en beheert het NAFIN Transport Netwerk (NTN), alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van defensie en haar ketenpartners. Wat vragen we? Voor deze functie heb je een MBO werk- en denkniveau nodig, bij voorkeur afgeronde opleiding op het gebied van Informatica of Computertechniek. Ook heb je een veiligheidscertificering zoals NEN3140-Vakbekwaam Persoon, VCA en ESD nodig. Als je deze nog niet bezit, dan ben je bereid om deze zo snel mogelijk te behalen. Verder is het van belang dat je in het bezit bent van rijbewijs B en eigen vervoer. Als je ervaring hebt met één, meerdere of misschien alle van de onderstaande elementen; dan zijn dit grote pre’s: Geldig certificaat CCNA Routing & Switching; Extreme Networks Routing & Switching tbv LAN; Cisco Wireless Networks tbv LAN. Eisen: Kandidaat beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau. Dit zal worden getoetst vanuit het CV en een mogelijk toelichtend gesprek. Kandidaat is in het bezit van een Nederlands identiteitsbewijs. Kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met ICT op het gebied van Netwerken (Routers en switches). Kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring met zelfstandig werken in de buitendienst. Kandidaat is in het bezit van of heeft de bereidheid tot het behalen van VCA, NEN3140 en ESD certificaten. Wensen: Kandidaat heeft een afgeronde CCNA opleiding. Kandidaat heeft meerjarige ervaring in de buitendienst op het gebied van Netwerken.
3 days to apply
(Junior) 1e Lijn Support Medewerker
Camp New Amsterdam
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie op zoek naar een 1e lijn helpdesk medewerker. Defensie is dagelijks actief in Nederland en in het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. De wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie van Nederland dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Service Desk Defensie (SDD) van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). JIVC is binnen de DMO een full-service ICT-bedrijf dat niet alleen ICT diensten verleent aan Defensie maar ook aan andere ministeries en aan de ‘zwaailicht’-sector. Onze ICT-dienstverlening omvat een breed gebied: we leveren de werkplek, maar ook de onderliggende platformen en netwerkverbindingen. JIVC is meer dan een ICT-leverancier: we denken mee, adviseren, lossen op en kijken verder. Het proactief adviseren over ICT binnen de bedrijfsvoeringsystemen van de klant en het bieden van support wanneer nodig, behoort bij de servicegerichte instelling van JIVC. Dat doen we 24 uur per dag, binnen het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten. Binnen JIVC is de SDD het eerste aanspreekpunt voor vragen van gebruikers en het melden van verstoringen op het gebied van ICT dienstverlening. Daarnaast handelen we ook gebruikersvragen af die betrekking hebben op een aantal andere diensten. Belangrijkste taken: Voor de Service Desk Defensie (SDD) zijn wij op zoek naar meerdere collega’s in de functie van Helpdeskmedewerker ICT in Huis Ter Heide. Ben jij technisch vaardig en oplossingsgericht? Staat de klant bij jou op de eerste plaats en weet jij de vraag van de klant op juiste waarde te schatten? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren op de volgende functie. Je bent via de telefoon en e-mail het eerste aanspreekpunt voor 1e en 2de lijns problemen. Je houdt er van het beste in jezelf naar boven te halen, je talent te benutten en samen met jouw servicedesk collega’s de klant te helpen. Dit alles om zo goed en snel mogelijk een oplossing te vinden voor de klant en deze een optimale service te bieden. Werkzaamheden: Als Helpdeskmedewerker ICT voer jij de volgende werkzaamheden uit: Het aannemen, registreren en oplossen van storingsmelding. Het inwinnen en juist interpreteren van storingsmeldingen. Het geven van uitleg aan gebruikers. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Eisen: Kandidaat heeft minimaal een afgeronde MBO-3 ICT diploma. Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als ICT helpdesk medewerker. Wensen: Kandidaat heeft meer dan >1 jaar aantoonbare werkervaring als ICT helpdeskmedewerker.
3 days to apply
Data Solution Architect
Amsterdam
Developers.nl is op zoek naar een Data Solution Architect Omschrijving: DNB heeft zich in haar datastrategie, als onderdeel van de bredere Digitale Ambitie, eraan gecommitteerd om data-gedreven te werken bij het uitvoeren van haar taken. De afdeling Data Services draagt daaraan bij door data oplossingen aan te bieden aan de gehele DNB organisatie. De agile teams van de afdeling leveren o.a. een Data Lake, data science werkplekken en Power BI. Dit zowel in de Cloud als on premise. Binnen de afdeling valt ook het Data Office die het databeleid voor DNB opstelt en deze implementeert. Voor deze afdeling zoekt DNB naar een enthousiaste Data Solution Architect die ons kan helpen in het vertalen van de datastrategie naar technische oplossingen die aansluiten bij de datastrategie, de data architectuur. En invulling geven aan (in volgorde van prioriteit): Data oplossingen van de afdeling met focus op dataopslag en autorisaties. Master Data Management Data Product access (zoals API’s, gedeelde data stores, etc.) Reference Data Management Meta Data Management Datacatalogus Data Lineage Concreet verwachten we uitvoerbare designs & solution designs die gebaseerd zijn op ervaring en kennis van nieuwe Azure technologieën. Als Data Solution Architect weet je deze goed te formuleren, in woord en op schrift. Je verkrijgt commitment bij stakeholders waaronder de Product Owners van de leden Agile Teams, collega architecten en het management van de afdeling. We verwachten kwalitatieve oplossingen, scherpe analyses en uitgewerkte voorstellen. Tijdens de realisatie blijf je betrokken en geef je inhoudelijke adviezen. Je bewaakt de doelstellingen van de datastrategie, adviseert het Data Office en je werkt binnen de architectuurkaders en -richtlijnen (Enterprise en Domeinarchitectuur (RANBA)) van DNB. Kernwoorden die de sfeer binnen afdeling DIT typeren zijn: collegiaal, resultaatgericht, toekomstbestendig, planmatig. Als Data Solution Architect adviseer je de Product Owners van de afdeling o.b.v. de data architectuur en het geldende Data management. Dit door nauw samen te werken met de agile teams. Je stelt vast wat de huidige data architectuur is, wat best practices zijn, wat technische beperkingen er zijn en welke verbeterplannen er al liggen. Je ondersteunt de Product Owners bij het nemen van beslissingen met concrete en onderbouwde uitwerkingen. Je werkt voor het management de verschillende oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld in de Azure Stack) uit en je adviseert het management ter ondersteuning van besluitvorming met impact de korte termijn en je geeft inzicht in de stip op de horizon. Zo maak je duidelijk hoe de afdeling Data Services stappen gaat maken richting een hogere datavolwassenheid. Eisen: Minimaal 3 jaar relevante ervaring als data solution architect. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met data management vraagstukken Minimaal 1 jaar relevante ervaring met moderne data technologieën en suites als Spark, DBT, HDFS/ADLS Gen2, Databricks, en/ of Azure Synapse. Je hebt een afgeronde bachelor of master, bijvoorbeeld in de richting van informatica, bedrijfskunde of informatiekunde. Wensen: Minimaal 3 jaar relevante ICT werkervaring in een grote organisatie (> 1.000 m/v), bij voorkeur Overheidsinstantie en/of Financiële Dienstverlener. Minimaal 2 jaar relevante ICT werkervaring in een kleinere organisatie (< 1.000 m/v), bij voorkeur Overheidsinstantie en/of Financiële Dienstverlener. Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring met de ontwikkeling van data oplossingen m.b.t. Data management, beleid en architectuur Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring met Agile werken, Scrum en in een DevOps-organisatie. Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring met werken in een DevOps organisatie. Minimaal 3 jaar relevante ervaring als data solution architect in Microsoft (Cloud) omgevingen.  Minimaal 1 jaar ervaring met authenticatie en autorisatie in een hybride on premise Cloud omgeving Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals (AZ-900) AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies 10 Microsoft DP-200: Implementing an Azure Data Solution Competenties: Resultaatgericht (initiatief tot actie en dit afmaken) Communicatief sterk (toelichten van ontwerpbesluiten)  Verantwoordelijkheidsgevoel (het team kan op je bouwen) Teamgericht (samenwerken, in teamdoelen kunnen denken en daaraan bijdragen) Overtuigingskracht (goede vragen stellen, vasthouden aan de opgestelde visie en in staat bij weerstand te schakelen in stijlen om het gewenste doel te bereiken).
Apply today
Didn't find an interesting opportunity?
Drop your CV and I will look for you
Upload CV

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Analytic
Disabled
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Close
Privacy - & cookie policy