Find your next job at Pauwels Consulting

Sourcing Manager
Den Haag
Developers.nl is voor Logius in Den Haag op zoek naar een Sourcing Manager. We zoeken een sourcing manager die verantwoordelijk is voor het formuleren van de sourcing strategie en bewaakt dat onze sourcingstrajecten hieraan voldoen. Logius is een regie organisatie die niet alle werkzaamheden zelf uitvoert. Wij zetten veel andere organisaties in voor de groei van onze dienstverlening. In een snel veranderende IT-omgeving is het van belang om samenwerkingsverbanden aan te gaan om flexibel te blijven. De sourcing manager is verantwoordelijk voor het opstellen, beheren, adviseren en uitvoeren van het sourcingsbeleid van Logius. Het sourcingskader schept de kader en richtlijnen waarbinnen de sourcing strategie uitgewerkt kan worden. Het sourcingskader dient regelmatig geactualiseerd te worden, waarbij zowel de praktijkervaring als marktontwikkelingen worden meegenomen. Ook de op Logius van toepassing zijnde ontwikkelingen binnen de overheid maken deel uit van de herijking van het sourcingskader. Het is van belang dat de sourcing manager ervoor zorgt dat de sourcing stratgeie toegevoegde waarde blijft leveren voor de dienstverlening van Logius. Het werkveld bij Logius is dynamisch. We werken in een organisatie die continu is beweging is en aandacht krijgt vanuit de politiek en media. Omdat we veel samenwerken met private en publieke partijen zoeken we iemand die bestuurlijk sensitief is. Je werkt nauw samen met je collega's van inkoop, contractmanagement, enterprise architecten en leveranciersmanagement, waarbij kennisdelen centraal staat. Als sourcing manager ga je aan de slag met het uitvoeren van de strategische sourcing functie in een agile/safe werkomgeving in een bestuurlijk werkveld. De verandering van de organisatie naar een agile/safe werkwijze betekent ook een verandering voor de wijze waarop wij onze dienstverlening sourcen. Deze manier van werken stelt bijzondere eisen aan de flexibiliteit van onze interne organisatie. Werkzaamheden bestaan uit: Het bijhouden en coördineren van de sourcingskalender, waar alle strategische sourcingsobjecten voor de organisatie op staan. Het uitwerken van sourcingsvraagstukken tot een sourcingsstrategie die een goed uitgangspunt vormt voor de in- of aanbesteding en transitie. Verantwoordelijkheid (regie, coördinatie en uitvoering) voor formulering en het beheer van het sourcingsbeleid en - kader voor het zelf uitvoeren of uitbesteden van de levering van producten en diensten en voorstellen voor besluitvorming van sourcing. Bijdrage aan de ontwikkeling van de standaarden voor sourcing. Eisen: Min. 5 jaar ervaring met werken in een politieke-bestuurlijke omgeving en bent organisatie-sensitief. Min. 3 jaar affiniteit met ICT en inkoop of sourcing management. Je hebt een afgeronde WO- of HBO opleiding of gelijkwaardig niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je beschikt over uitmuntende adviserende en communicatieve vaardigheden (schriftelijk/redactioneel en mondeling). Wensen: Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Competenties: Overtuigingskracht Analyserend vermogen Plannen & Organiseren Innovatief handelen Proactieve houding Positieve instelling Klantgericht (kerncompetentie Logius) Resultaatgericht (kerncompetentie Logius) Omgevingsbewust (kerncompetentie Logius) Samenwerken (kerncompetentie Logius).
4 days to apply
Strategisch Adviseur
Den Haag
Developers.nl is voor Logius in Den Haag op zoek naar een strategisch adviseur. De afdeling D&A is zo'n 2 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een afdeling van zo'n 25 personen. Hoewel de afdeling in die tijd mooie stappen heeft weten te zetten, blijkt het moeilijk te zijn om de missie van de afdeling volledig tot uitvoering te kunnen brengen. De komende tijd zal daarom een herijking van de missie en strategie van de afdeling plaats gaan vinden waar jij als strategisch adviseur data een trekkende rol in zal spelen. Daarnaast ben je een key-speler op andere strategische ontwikkelingen binnen de afdeling. Herijken missie en visie afdeling D&A Ontwikkelen van de data strategie Ontwikkelen visie en strategie technisch data fundament Initiëren data literacy strategie: stimuleren van gebruik van data, verhogen van data bewustzijn, kennis delen en borgen Nemen van regie om de bijbehorende (verander)projecten op gang te brengen, op gang te houden en tot het juiste resultaat te leiden Zicht houden op relevante publieke (o.a. wetgeving) en private ontwikkelingen en waar nodig verandertrajecten initiëren en begeleiden. Eisen: Min. 5 jaar ervaring n management- of strategie consultancy. Min. 3 jaar ervaring en affiniteit op het gebied van data, analytics of data management. Min. 2 jaar ervaring bij de overheid. Je hebt een WO werk- en denkniveau in een data. Wensen: Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Je werkt graag op het snijvlak van organisatiestrategie en operationele uitvoering. Je weet draagvlak te creëren (van directie tot de werkvloer) en werknemers in beweging te krijgen. Je hebt ervaring met verander- en transformatieprocessen. Je houdt van pionieren. Je snapt wat stakeholdersmanagement inhoudt en je kunt op eigen initiatief de vertaalslag maken tussen stakeholders en techniek en vice versa. Competenties: Communicatie Organisatie sensitiviteit Analytisch Coachen Visie
3 days to apply
Security Specialist
Den Haag
Developers.nl is voor DICTU in Den Haag op zoek naar een security specialist. Voor een aantal kritieke systemen is een IRAM2 risicoanalyse verplicht. Gezien de doorlooptijd en de beperkte interne capaciteit op het vlak van het faciliteren van IRAM2 analyses worden we voor deze opdracht graag ondersteund door een specialist uit de markt. Het begeleiden en faciliteren van IRAM2 risicoanalyses. Verslaglegging van de resultaten en aanbevelingen voor mitigerende risicobeperkende maatregelen. Voor de uitvoering van deze opdracht heb je algemene ervaring met: Risico management (ISO 31000), Baseline Informatiebeveiliging Overheid, ISO 27001/27002 en ICT landschappen en heb je aantoonbaar ervaring met de IRAM2 methodiek in het bijzonder. Je weet om te gaan met de (beperkingen van de) verschillende onderdelen van IRAM2. Je kunt inhoudelijk de gebruikte termen in eigen woorden nader toelichten. Je kunt doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand en je toont respect voor ieders inbreng en kan je omgaan met lastige situaties die zich kunnen voordoen. De opdracht omvat het voorbereiden, plannen, uitvoeren/faciliteren en verslaglegging van de risicoanalyse inclusief mitigerende risicobeperkende maatregelen. Eisen: Academisch werk- en denkniveau. Ervaring met begeleiding en uitvoering van risicoanalyses volgens IRAM2 methodiek. BIO, ISO27001/27002 Wensen: Overheid ervaring. Competenties: Sterke communicatieve eigenschappen Planningsvaardigheden Verslaglegging
3 days to apply
Service Delivery Manager
Utrecht
Developers.nl is voor IVO Rechtspraak op zoek naar een Service Delivery Manager Opdrachtomschrijving: Als Service delivery manager ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van Systeem Toezicht, dit systeem bestaat uit meerdere applicaties. Je maakt niet alleen afspraken met interne klanten en afnemers over het niveau van  de dienstverlening, je zorgt er ook voor de nakoming ervan. Met de applicatie- en functioneel beheerders maak je heldere afspraken over monitoring van dit systeem en zorg je voor de inrichting van monitorings- en escalatieprocessen. Doet zich een issue voor, dan ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van de opvolging en eventuele coördinatie ervan. Daarnaast ben je het technisch geweten van het IT-team. Je hebt goed in beeld wat er moet gebeuren om de applicatie technisch gezond te houden: van privacy en security-aspecten tot het tijdig signaleren en voorbereiden life-cycle-management van componenten van Systeem Toezicht. Ook signaleer je verbeterinitiatieven, bereid je deze voor met én ondersteun je de teams gedurende de realisatie ervan. De Rechtspraak doet meer dan het bestraffen van criminelen. De Rechtspraak houdt bijvoorbeeld ook toezicht op de bewindvoerder die iemand met financiële problemen ondersteunt en de curator die een faillissement afhandelt. Iedere  rechtbank heeft een speciaal team dat hiervoor verantwoordelijk is.  Het IT-team toezicht is verantwoordelijk voor Systeem Toezicht. Dit IT-systeem omvat een digitale werkomgeving voor rechters juridisch en administratief ondersteuners. Daarnaast zorgt er ook voor een volledig digitale informatie-uitwisseling met de ketenpartners waarop zij toezicht houden: professionals en burgers. Microsoft Dynamics CRM is de basis waarop verschillende componenten gebouwd zijn met behulp van .NET core en C#. Het IT-team toezicht bestaat uit 2 Value-teams van professionals: developers, testers functioneel en applicatiebeheerders. We werken agile in sprints van 3 weken; onze afkomstig uit de Rechtspraak bepalen steeds hoe iedere sprint de hoogste businesswaarde kunnen creëren. Binnen de Value-teams wordt in overleg bepaald wie wat oppakt, je bepaalt zelfstandig hoe je uitvoering aan ‘jouw’ taken geeft. Tijdens de dagelijkse stand-up informeer je collega’s over de voortgang en is er ruimte voor het vragen om advies en feedback. Functie-eisen: Afgeronde HBO opleiding op terrein van ICT Min. 4 jaar aantoonbare werkervaring als Services Delivery Manager, bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie Min. 4 jaar ervaring met IT-servicemanagement en ITIL-processen Ervaring met Agile werken / SAFe Functie-wensen: Ervaring in een complex organisatie met veel afhankelijkheden van interne en externe partijen Ervaring met cloud transitie Microsoft Azure platform Microsoft Dynamics CRM Competenties: Planmatig werken Analyseren van vraagstukken
3 days to apply
Senior Adviseur Informatiebeveiliging
Utrecht
Developers.nl is voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een Senior Adviseur Informatiebeveiliging. Opdrachtomschrijving: De Adviseur Informatiebeveiliging is werkzaam binnen het IT- bedrijf van het Ministerie van Defensie, het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Het JIVC is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van IT producten en diensten. Hierbij valt te denken aan systemen zoals personeelssystemen, logistieke systemen, netwerken, transmissiesystemen en trainers en simulatoren welke binnen de krijgsmacht worden ingezet. De adviseur informatiebeveiliging wordt zowel ingezet bij JIVC zelf tijdens het uitvoeren van opdrachten binnen het generieke IT domein van Defensie als bij de Operationele Commando’s van Defensie rondom hun IT producten. Dit maakt het werkveld krijgsmacht breed. De producten en diensten die je als adviseur informatiebeveiliging oplevert zijn onder andere: een VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst), risico- en dreigingsanalyses om vast te stellen of IT diensten die worden gebruikt nog voldoen aan de noodzakelijke beveiligingsvereisten en het uitvoeren van accreditatieproces van deze IT diensten. Daarnaast houd je je actief bezig met nieuwe ontwikkelingen rondom dreigingen en kwetsbaarheden van systemen en geef je daarin gevraagd en ongevraagd advies in relatie tot de ICT-infrastructuur binnen de krijgsmacht. Werkzaamheden: Je geeft adviezen op het gebied van informatiebeveiliging binnen projecten en/of opdrachten binnen de Defensieorganisatie; Je voert met de VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Efficiënt & Effectief)-methodiek afhankelijkhedenanalyses uit op (met name) complexe - en (hoog) gerubriceerde informatiesystemen Je maakt een risico- en dreigingsanalyse Je zet implementatietrajecten op ten behoeve van de beveiligingsmaatregelen Je faciliteert interne audits om de beveiliging van de betreffende IT-dienst te laten toetsen en je maakt een gedegen en onderbouwde risicoafweging conform het comply or explain principe voor het Statement of Compliance (SOC) als onderdeel van een accreditatietraject Tijdens het gehele accreditatieproces ondersteun je de projectmanager en onderhoud je namens de projectmanager de communicatie met de Beveiligingscoördinator (BC) van het betreffende Krijgsmachtdeel en de Beveiligingsautoriteit (BA). Functie-eisen: Min. afgeronde HBO opleiding (richting IT security, Business & IT management, bedrijfskunde, risicomanagement, informatica of computertechniek) Certificering CISSP of CISA Min. 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met ISO27001 Min. 2 jaar aantoonbare ervaring met IT projecten met een complexe beveiligde omgeving Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (niveau moedertaal) Goede beheersing van de Engelse taal Functie-wensen: Fulltime werkervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging Fulltime werkervaring in het overheidsdomein Aantoonbare kennis van en ervaring met BIR & VIRBI Certificering(en) : CRISC, CISM, CEH, CIPP/E, CCSP.
11 days to apply
.NET Ontwikkelaar
Den Haag
Developers.nl is voor eindklant Immigratie- en Naturalisatiedienst op zoek naar een .NET Ontwikkelaar in Den Haag. Opdrachtomschrijving: Geleid door specifieke klantbehoeftes en technologische ontwikkelingen zorgt de ontwikkelaar ervoor dat bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund door ICT. De ontwikkelaar is onderdeel van een DevOps team en is gericht op het samen realiseren van de doelen van het team. De ontwikkelaar werkt op basis van T-shape, waarbij hij/zij een specifiek expertise gebied (ontwerp, bouw, test) combineert met brede/globale kennis en ervaring van de andere expertise gebieden. Hiermee ontstaat een divers team dat elkaar kan opvangen en aanvullen om de gewenste doelen te bereiken. Verantwoordelijkheden: Analiseert en vertaalt functionaliteitseisen Realiseert Product Backlog items in samenwerking met andere DevOps teamleden Lost software gerelateerde problemen op. Implementeert, test en integreert software componenten. Stelt ontwikkel- en onderhoudsdocumentatie op. Selecteert en adviseert over de inzet van nieuwe technologieën en methodieken. Toetst de haalbaarheid van functionele ontwerpen. Monitort processen in verschillende OTAPO fasen Vertaalt ontwerpen naar applicatie (HTML/ CSS/ Jacascrypt/ SQL). Functie-eisen: HBO werk- en denkniveau Min. 5 jaar ervaring als Senior .NET Ontwikkelaar Min. 5 jaar ervaring met complexe applicatie landschappen Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met ASP.NET WebForms, WCF (C#), WebAPI, .NET, Angular v14 en MS SQL Je hebt kennis van en ervaring met Visual Studio 2019/2022, SoapUI, Azure DevOps Server, RabbitMQ en Entity Framework Je hebt kennis van en ervaring met unit testing (xUnit / MSTest) en SpecFlow Je hebt kennis van en ervaring met Scrum/Agile ontwikkelmethoden. Functie-wensen: Ervaring bij overheid of vreemdelingen keten is een pré. Een VOG waarin een verklaring van geen bezwaar is opgenomen Competenties: Analyseren Flexibiliteit Luisteren Creativiteit Resultaatgericht Samenwerken Zelfontwikkeling Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
Apply today
Projectmanager
Den Haag
Developers.nl is voor DICTU in den Haag op zoek naar een Projectmanager. Opdrachtomschrijving; In de werkplekomgeving worden komende periode een groot aantal wijzigingen doorgevoerd rondom het gebruik van Cloud en de inzet van M365. Teams is reeds geïmplementeerd en de komende periode worden Exchange Online en One drive in gebruik genomen voor EZK/LNV inclusief de nodige aanvullend beveiligingsmaatregelen. De nieuwe projectmanager wordt belast met het sturing geven aan deze wijzigingen binnen een agile omgeving, in nauwe samenwerking met Product owners. Aanvullend werk betreft het deelnemen aan stuurgroepen, het bijdragen aan roadmaps en maken van Business Cases. De projectmanager kan op verschillende trajecten binnen team werkplekdiensten ingezet worden. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op de techniek, minder op de implementatie/adoptie. Het WPD-team levert diensten op het gebied van werkplekomgevingen en aanverwante zaken aan de klanten van DICTU Het totale team bestaat uit een kleine 100 medewerkers. Het team voert de werkzaamheden op een agile manier uit; dit betekent dat de kandidaat de agile werkwijze onderschrijft en er ook affiniteit/ervaring mee heeft. Eisen: Kandidaat heeft diepgaande ervaring met SCRUM/Agile. Min. 5 jaar Tenminste vijf jaar ervaring in het leiden van complexe projecten. Complexiteit van de projecten zijn duidelijk toegelicht in het CV Min. 5 jaar Werkplek omgeving Min. 2 jaar Rijksoverheid Min. 2 jaar Tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in, of het leiden van, SCRUM- of DevOps-teams. Wensen: Kennis en ervaring in implementatie-/migratieprojecten van M365  Kennis van de DICTU organisatie Ervaring met projectmanagement in een Agile omgeving, technische kennis cloudwerkplek omgeving. Hybride werken. Goede communicatieve eigenschappen, bestuurssensitiviteit en transparant, gestructureerd werken zijn belangrijkt! Competenties: Plannen en organiseren Resultaatgerichtheid Bestuursensitiviteit Motiveren Aansturen organiseren IB bewust werken
3 days to apply
Didn't find an interesting opportunity?
Drop your CV and I will look for you
Upload CV

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Analytic
Disabled
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Close
Privacy - & cookie policy