Find your next job at Pauwels Consulting

GIS Testautomatiseerder
Assen
Developers.nl is op zoek naar een GIS Testautomatiseerder voor DICTU in Assen: Omschrijving: Binnen het DICTU GIS cluster wordt er een uitvraag gedaan voor 1 GIS testautomatiseerder met kennis van, en ervaring met, toepassing van GIS technologie binnen de rijksoverheid. Als testautomatiseerder stel je de automatische testen op (hierbij betrek je het team, maar jij bent de initiatiefnemer en helpt ons met je kennis en ervaring) en zorg je ervoor dat deze elke dag uitgevoerd worden. Voor de nieuwe ontwikkelde functionaliteit breid je de set van automatische testen uit. Als tester ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het testen van software op basis van door de Product Owner samen met het Scrum team geprioriteerde user stories en taken (zoals verbeteringsacties). Je bereidt de testen voor en voert deze uit. Je betrekt de functioneel beheerder en/of eindgebruiker bij het invullen van details. Je maakt goed gebruik van tools voor versiebeheer en softwarekwaliteitscontrole en registreert tijdig en zorgvuldig updates van de user stories en taken die je onderhanden hebt. Je houdt het team en de Product Owner goed op de hoogte van je werkzaamheden en eventuele belemmeringen om je taken tijd en goed uit te voeren. Naast het uitvoeren van de hierboven beschreven werkzaamheden is het een pré als je ook kleine ontwikkel - en/of beheer werkzaamheden uit kunt voeren. In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. In de GIS applicaties wordt de inwinning, controles en beheer gedaan rondom subsidie aanvragen van (agrarische) ondernemers. Daarnaast werken we ook aan actuele maatschappelijke zaken/problemen als 5G antennes, aardbevingen Groningen, vogelgriep, visserijzaken en windmolens. Dit doen we o.a. door het maken van zogenaamde GIS-viewers ter ondersteuning van de processen en het aanbieden van een online of on-premise, Enterprise GIS omgeving. De aanpak binnen het DICTU GIS Cluster is gebaseerd op Devops/Scrum waarbij door middel van sprints de gevraagde producten iedere drie weken worden opgeleverd door 4 DevOps teams. In de DevOps-teams zitten de disciplines: ontwikkelaars, testers en (operationeel) beheerders. De gebruikte GIS technologie is grotendeels van ESRI en gedeeltelijk Open Source.Binnen het team waar de kandidaat geplaatst wordt, wordt gewerkt aan maatwerk ETL tooling op basis van FME & Python, viewers op basis van Geocortex Essentials en Enterprise GIS (Portal), de ESRI JavaScript API en OpenLayers. Er wordt verwacht dat de kandidaat minimaal 1 keer per week op kantoor in Assen werkzaam is. Eisen: Min. 2 jaar Python Min. 2 jaar Ervaring met testautomatisering Min. 1 jaar GIS Meer dan 2 jaar ervaring in werken in een Scrum of DevOps team Aantoonbare relevante testervaring (TMAP) Wensen: GIS kennis en ervaring Kennis van en ervaring met testautomatisering (mbv framework Playwright ) Ondersteunen van ontwikkelaars (testsets/testdata) Klein ontwikkelwerk Kennis en ervaring met OGC standaarden Kennis en ervaring met ESRI services Nederlandstalig Competenties: Analytisch Goed je eigen werk kunnen organiseren Goede teamplayer Resultaatgericht Kwaliteitsbewust
6 days to apply
Java software engineer
Apeldoorn
Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.  Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld Wij op zoek naar een Java Software Engineer, ter versterking van het Alpha team. Het Alpha team ontwikkelt en beheert twee gerelateerde diensten, Ruimtelijkeplannen.nl en Informatiehuis Ruimte (IHR). Ruimtelijkeplannen is de Landelijke Voorziening waar alle gemeentelijke bestemmingsplannen zijn op te zoeken. Ruimtelijkeplannen is gebouwd ter ondersteuning van de Wet Ruimtelijke ordening (WRo). Op 1 januari 2024 wordt de WRo vervangen door de Omgevingswet. Omdat het grootste deel van de bestemmingsplannen niet meteen wordt vervangen door een Omgevingsplan, zorgt IHR ervoor dat de WRo-bestemmingsplannen worden geconverteerd voor gebruik in de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden kunnen bij één loket snel zien snel wat er mag of mogelijk is in de leefomgeving, Bij hetzelfde loket kunnen meteen vergunningen worden aangevraagd. Ruimtelijkeplannen en IHR worden ontwikkeld en beheerd door het Kadaster. Het Kadaster is hierbij ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV. De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal.  Opdrachtomschrijving Je wordt onderdeel van team Alpha. Wij zijn verantwoordelijk voor de diensten Ruimtelijkeplannen en Informatiehuis Ruimte. Wij bestaan uit 4 engineers, en 1 Product Owner. Daarbij worden we ondersteund door een Software Architect, een Scrum Master, Integratiespecialisten en functioneel beheerders. Wij werken met Agile Scrum in sprints van 2 weken. Dagelijks hebben we een stand-up, en elke sprint een planning, demo, retrospective en meerdere refinements. We proberen elkaar scherp te houden op ons sprintdoel, en vinden het belangrijk dat een retrospective afwisselend en zinvol is. We doen DevOps, wat betekent dat we volledig verantwoordelijk zijn voor onze applicaties, van idee tot productie. Ruimtelijkeplannen en IHR omvatten een aantal services en API’s en een GEO-viewer. Beide diensten  draaien op een Kubernetes cluster in de Azure Cloud. Onze tech stack & tooling bestaat uit Java, spring-boot, Angular, Docker, Kubernetes, Azure Cloud, OpenAPI, Gatling, Traefik, ArgoCD, Prometheus en Grafana. Als Java Software Ontwikkelaar verwachten we dat je actief meedenkt en meebouwt aan onze services. Je bent op de hoogte van de algemeen geldende software principes en technologie en kan deze toepassen. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen, maar ook voor andermans werk. Je neemt initiatief en bent proactief. KISS, SOLID en YAGNI zijn geen geheim voor je. Belangrijkste technieken, methoden en tools Java (17); Spring Boot; Typescript / Angular (13+); OpenLayers GEO viewer; OpenAPI; RESTful/SOAP webservices; Hibernate; Postgres/PostGIS database; XML/GML; (Geo) JSON; Robot Framework; Python; Container technologie (Docker, Kubernetes, Azure Cloud); Traefik; CI/CD tooling (Jenkins, Maven, ArgoCD, Gatling); Git, IntelliJ; Monitoring tooling (Prometheus, Grafana); Issue tracking (Jira); Agile, Scrum.   De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn Preppen en schrijven van stories; Actief meedenken tijdens refinements, hier scherp zijn; Gedegen code schrijven, van voldoende kwaliteit; op zo 'n manier dat je medeontwikkelaar dit ook begrijpt; Een ontwikkelaar anno 2023 schrijft niet enkel meer code, maar configureert ook (lees: configuration-as-code), en past tooling toe daar waar gepast. Taken Sparren over software architectuur & ontwerp; de balans vinden tussen YAGNI en toekomstbestendig design; Beseffen dat een gedegen testdekking ook onderdeel uitmaakt van code schrijven; Evenals documenteren; Doen van code reviews, delen van kennis tijdens code reviews; Actief bijdragen aan, en toepassen van, onze development guidelines; Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster. Eisen: Minimaal 5 jaar ervaring met Java ontwikkeling en Spring Boot. Minimaal 3 jaar ervaring met API ontwikkeling. Minimaal 3 jaar ervaring met container en cloud technologie. Minimaal 3 jaar ervaring met het merendeel van de in de uitvraag genoemde technieken, methoden en tools. Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams. Taalniveau Nederlands minimaal B2. Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Afmaker, focus op zaken afronden; • Zelfstandigheid, en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten; • Actieve deelname in het Scrum Team; • Zelfstandig komen met verbetervoorstellen en overleg over de implementatie hiervan; • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken; • Flexibele werkhouding; • Over eigen grenzen heen kijken en bereid zijn aanpalende werkzaamheden op te pakken; • Communicatief zeer vaardig, voor het samenwerken met andere (interne en externe) teams in een keten; • Duidelijke gerichtheid op samenwerking. Wensen: Kennis van en ervaring met frontent ontwikkeling (Typescript / Angular) is een pré. Kennis van en ervaring met GEO-ICT (GML, GeoJSON, GEO-viewers, PostGIS) is een pré. Kennis van en ervaring met software ontwikkeling voor de Omgevingswet, of met werken in omgevingen met een politiek/bestuurlijk karakter is een pré. Door de kandidaat zélf geschreven motivatie.
12 days to apply
Digital Consultant Microsoft 365
Amsterdam
Developers.nl is voor De Nederlandsche Bank in Amsterdam op zoek naar een Digital Consultant Microsoft 365. Deze opdracht is voor 32 tot 36 uur per week. Opdrachtomschrijving Digital Consultant Microsoft 365 (M365) De sectie SmartWorkSpace (verder: SWS) van de afdeling DIT Operations verzorgt het beheer en ontwikkeling van de digitale werkomgeving van DNB. Het team bestaat uit een viertal sub-teams, die elk de rollen Product Owner, Scrum Master, (Senior) Engineer en Solution Architect bevatten. De overall besturing van het SWS-team vindt plaats door het Regieteam SWS, met daarin de rollen Product Manager, lijn/HR-manager, Enterprise Architect, Scrum Master en Community Manager. Deze sectie zoekt versterking van en Digital Consultant M365. Als Digital Consultant M365. Wat ga je doen? Als Digital Consultant M365 zorg jij dat DNBorganisatie, afdelingen en medewerkers een nieuwe manier van werken, de digitale werkplek, omarmen en effectief gebruiken. Je draagt de zorg voor dat in het implementatieproces van M365 apps/functionaliteiten de stem van de gebruiker en SWS teams bij elkaar brengt. Je stelt een adoptiestrategie op en neemt de lead om uit te voeren, inspireert de gebruikers, je stelt en verzorgt gebruikers trainingen/workshops, je zorgt dat de gebruikers op de juiste manier, efficiënt en ook prettig met hun M365 apps en functionaliteiten aan de slag gaan. Je neemt de regie en bundelt de wensen/behoefte van de gebruikers en zet het op de backlog van het team. Je werkt nauw samen met de PO en DevOps team tijdens de sprint. Functieomschrijving Je stelt in samenspraak met de Product Owner(s) en Manager de adoptiestrategie op Je begeleidt en voert de adoptiestrategie uit Je geeft trainingen/workshops en adviseert over verschillende M365 apps Je bepaalt de impact van changes in de sprint en vertaalt deze naar de eindgebruiker Je bent de vraagbaak voor vragen van eindgebruikers over M365 apps   Eisen HBO werk- en denkniveau Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Consultant of implementatie ondersteuner in een vergelijkbare ondersteunende rol bij een overheidsinstantie en/of financiële organisatie Minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/Scrum en DevOps omgeving Uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal Wensen Minimaal 4 jaar relevante werkervaring als Consultant of implementatie ondersteuner in een vergelijkbare ondersteunende rol bij een overheidsinstantie en/of financiële organisatie Minimaal 2 jaar ervaring met werken in een Agile/Scrum en DevOps omgeving Je hebt ervaring met het opzetten en houden van workshops/trainingen Je hebt ervaring met het opstellen van employee journeys Uitstekende communicatieve vaardigheden in de Engelse taal Competenties Communicatieve en sociale vaardigheden Complexe materie te doorgronden Proactieve denker Nauwkeurig werken Inhoudelijke conclusies bij een divers publiek gedragen te krijgen Houdt van vernieuwing en kan goed omgaan met situaties die nog niet helemaal zijn uitgewerkt In staat snel grote hoeveelheden informatie te verwerken tot concrete concepten
6 days to apply
Jr. Netwerkengineer
Camp New Amsterdam
Developers.nl is voor eindklant Ministerie van Defensie met spoed op zoek naar een Jr. Netwerkengineer per 1 november 2023.  Opdracht: Defensie stelt hoge eisen aan haar ICT-producten en -diensten. Deze moeten van hoogstaande kwaliteit, veilig en 24/7 beschikbaar zijn. Iedereen moet op elk moment van de dag waar dan ook bij zijn of haar informatie en systemen kunnen. Van medewerkers op kantoor, in uitzendgebieden en op oefening tot de Koninklijke Marechaussee aan de grens op Schiphol. Wat er ook gebeurt, de IT van Defensie moet het altijd doen! De afdeling Connectiviteit vervult hierin een onmisbare rol. Zij levert informatie- en communicatietechnologie waar elke Defensiemedewerker elke dag mee te maken heeft, op nationale Defensielocaties, maar zeker ook daarbuiten. Als medewerker beheerder ICT werk je met de nieuwste technieken op het gebied van Network Engineering, werkt aan lifecycles en het onderhoud van de verschillende delen van het NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network). Op een normale werkdag weet je welke taken je die dag gepland hebt, welke uitvoeringen moeten worden opgeleverd of juist gestart, en wat er nog geregeld moet worden. Dat is je dagplanning. Maar de dagen gaan niet altijd als gepland dus als het nodig is spring je flexibel bij en help je je directe collega’s. Je hebt dan ook geen 9-to-5 mentaliteit. Je bent je bewust van je rol en ook dat de kwaliteit van de dienstverlening in belangrijke mate wordt bepaald door het teamverband op je afdeling. De functie is uitermate geschikt voor een starter in de ICT en schoolverlaters. Op de afdeling word je begeleid en zal je trainingen krijgen in het werkgebied van IP technologie. Voor deze functie ga je binnen Nederland op pad en hiervoor heb je een eigen auto tot je beschikking. Je voert installatiewerkzaamheden uit waar je af en toe lichte tilwerkzaamheden moet uitvoeren. Hier ben je natuurlijk toe in staat. Waar ga je werken? Jouw standplaats is Camp New Amsterdam te Huis ter Heide. Werkzaamheden voer je uit als lid van de sectie Connectiviteit. De sectie Connectiviteit ontwerpt, realiseert en beheert het NAFIN Transport Netwerk (NTN), alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van defensie en haar ketenpartners. Functie-eisen: Kandidaat beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau. Dit zal worden getoetst vanuit het CV en een mogelijk toelichtend gesprek. in het bezit van een Nederlands identiteitsbewijs affiniteit met ICT op het gebied van Netwerken (Routers en switches). kennis en ervaring met zelfstandig werken in de buitendienst in het bezit van of heeft de bereidheid tot het behalen van VCA, NEN3140 en ESD certificaten. Functie-wensen: afgeronde CCNA opleiding ervaring in de buitendienst op het gebied van Netwerken
2 days to apply
Portfoliomanager
Utrecht
Developers.nl is voor eindklant Ministerie van Defensie op zoek naar een Portfoliomanager in Utrecht per 1 januari 2024. Opdrachtomschrijving: Als portfoliomanager leid je de diverse IT-projecten binnen het domein IT Infrastructuur in goede banen. Je houdt toezicht op de uitvoering van deze projecten en zorgt ervoor dat deze volgens de Defensie Portfolio- en projectmanagementprocessen (PPM) worden uitgevoerd door onze projectleiders. Het adviseren, coachen en begeleiden van projectleiders is een onderdeel van jouw dagelijkse werk. Je zorgt ervoor dat JIVC een betrouwbare partner is en dat JIVC realistische afspraken maakt met onder andere de regievoorzitter en Hoofd ICS. Vanuit je rol als senior supplier binnen meerdere stuurgroepen stuur je op de afgesproken deliverables binnen de stuurgroep. Je zet acties uit om issues op te lossen en neemt preventieve maatregelen om risico’s te reduceren. Bij initiatie van nieuwe projecten neem jij de leiding om dit volgens het vastgestelde proces te laten verlopen, adviseer je het management en breng je consequenties in kaart. Je acteert op strategisch niveau in stakeholdermanagement en staat continu in contact met de uitvoerende afdeling van jouw (deel)portfolio en de leden uit de stuurgroep en de regiegroep. Daarnaast onderhoud je nauw contact met de leidinggevenden binnen IT Infra/ICS, collega’s van de afdeling plannen bij de Bestuursstaf, de Hoofd Directie Bedrijfsvoering en de diverse Defensieonderdelen. Je monitort de voortgang van projecten, draagt zorg voor de benodigde documentatie en adviseert en rapporteert hierover aan het management. Je werkt nauw samen met collega-portfoliomanagers, de projectmanagers, de sectiehoofden, capaciteit managers, hoofden Plan en Run. Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Wij zoeken een enthousiaste portfoliomanager in het portfolio Generieke IT & Infra. Het JIVC is dé leverancier van I(C)T-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van I(C)T-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de I(C)T-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale I(C)T-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. Plaatsing op functie gebeurt binnen het Expertise Centrum van JIVC. Van daaruit wordt de functionaris gedetacheerd naar de afdeling Generieke ICT en Infrastructuur. Deze afdeling binnen het JIVC verzorgt alle dienstverlening binnen het ministerie van Defensie op het gebied van ICT infrastructuur. Dit geldt voor zowel beheer als ontwikkeling. Denk daarbij aan Datacenters, Netwerken, Applicatie hosting, Werkplekdienstverlening etc. Functie-eisen: Certificaat Prince2 Foundation Afgeronde HBO diploma met WO werk en denk niveau Min. 2 jaar ervaring met het toepassen van Prince2 in zowel Projectmanagement als een sturende rol Min. 2 jaar ervaring als portfoliomanager Functiewensen: Min. 2 jaar ervaring in de aansturing van projectmanagers Min. 1 jaar ervaring in een grote IT uitvoeringsorganisatie (>250 vte) Min. 2 jaar ervaring met Hoog Gerubriceerde informatiestructuren Min. 2 jaar ervaring met het toepassen van portfoliomanagement methoden en technieken kennis van rijksbrede ICT governance Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
6 days to apply
Teammanager Bedrijfsbureau ICS
Utrecht
Developers.nl is op zoek naar een Teammanager voor het Ministerie van Defensie in Utrecht. Omschrijving: De teammanager realiseert producten en diensten aan Defensieklanten door onder andere het toezien op en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang binnen het toegewezen aandachtsgebied en door het coordineren en bewaken van vastgestelde Servicelevels. De teammanager draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling door het participeren in afdelingsoverstijgende overlegvormen en het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van de afdeling. Tevens adviseert de teammanager het Sectiehoofd met een specifieke verantwoordelijkheid voor de HR processen. De teammanager realiseert beschikbare capaciteit binnen het aandachtsgebied en beheerst de capaciteitsplanning door o.a het plannen en efficient inzetten van mensen en middelen. Dit doet de teammanager door het opstellen, beheren en bijsturen van de capaciteitplanning. De teammanager geeft leiding aan zijn toegewezen team en is verantwoordelijk voor de realisatie naar agile werken. De afdeling ICS is verantwoordelijk voor de integrale levering sectie van IT infrastructuur producten en diensten (solutions). Vanuit ICS worden de activiteiten gecoordineerd binnen IT Infra om deze solutions te realiseren. Bovendien verzorgt de afdeling het koppelvlak tussen IT Infra en de overige JIVC-afdelingen, de regiegroepen en het CIO Office. Het Bedrijfsbureau van ICS is verantwoordelijk voor het leveren en uitvoeren van verschillende bedrijfsvoering systemen voor de gehele entiteit IT Infra conform het Bedrijfsbureau beleid JIVC; Managementinformatie, Planning en Control, Personeel, IV ondersteuning, Veiligheid en Milieu, Beveiliging, Huisvesting, Materieelbeheer, Managementondersteuning, Preventie, Stafwerkzaamheden en Financien. Daarbij worden bijzondere taken van IT Infra uitgevoerd, zijnde transitiemanagement, Communicatie en Cultuur en Centrale advisering. JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Eisen: HBO werk- en denkniveau Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie of het IT werkveld. Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring met Agile werken Wensen: Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen en vraagstukken Kandidaat beschikt bij voorkeur over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en omgangsvormen in een overheid of IT organisatie Kandidaat heeft bij voorkeur praktische en theoretische kennis van de toe te wijzen aandachtsgebieden. Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Agile werken in de rol van scrummaster Kandidaat beschikt bij voorkeur over uitestekende communicatieve, coachende en leidinggevende vaardigheden
12 days to apply
Business Analist SAP
Den Haag
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie op zoek naar een business analist SAP. Binnen de Kmar is onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig op het gebied van SAP. De sectie ERP M&F heeft als taak deze kennis te vergroten en bestaande/nieuwe functionaliteit van SAP en overige ondersteunende IV te implementeren. Daarnaast werken we ook aan innovatieve projecten. Opdrachtomschrijving: Binnen de Kmar is onvoldoende capaciteit en kennis aanwezig op het gebied van SAP functionaliteit in combinatie met de bedrijfsvoering. De  KMAR is zich aan het door ontwikkelen om veel (materieel logistieke) ondersteunende processen in SAP te begeleiden. Dit zijn ook deels innovaties  projecten zoals de introductie van RFID en Scanners. Daarnaast is het huidige team volledig ingezet in het transitieproject van SAP ECC naar  S4HANA. Hiervoor hebben we de behoefte aan een SAP specialist die ondersteunende project werkzaamheden kan uitvoeren in de  innovatieprojecten en die als backfill kan worden ingezet om de Kmar doorontwikkeling te kunnen voortzetten. De opdracht zal o.a. bestaan uit  het opstellen van procesbeschrijvingen, secretaris werkzaamheden, data migratieondersteuning, coördinatie migratie, planning. Eisen: Afgeronde Hbo-opleiding of 5 jaar werkervaring op HBO werk- en denkniveau. Min. 2 jaar aantoonbare ervaring met procesverbetering. Min. 2 jaar aantoonbare ervaring met het documenteren van handelingen en processen. Min. 2 jaar aantoonbaar affiniteit vanuit de bedrijfsfilosofie, knelpunten op te lossen vanuit ontwerp en inrichting van beheersprocessen. Min. 2 jaar aantoonbare ervaring met procesverbetering. Min. 2 jaar aantoonbare ervaring met het documenteren van handelingen en processen. Min. 2 jaar werkervaring met het toepassen van specifieke kennis om bestaande ICT processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en het opstellen van aanbevelingen op het gebied van logistiek. Min. 1 jaar aantoonbare ervaring met testen. Min. 1 jaar kennis van of werkervaring met S4HANA. Min. 1 jaar kennis van dan wel ervaring in het werken voor een grote overheidsinstantie. Kandidaat geeft blijk van een sterk analytisch vermogen (dit wordt getoetst in gesprek). Wensen: Min. 1 jaar werkervaring werkervaring als Sap business analist, SAP consultant of projectleider Sap of een combinatie van deze rollen. Min. 1 succesvol Sap project voltooid. Min. 1 jaar aantoonbare ervaring in het trainen en begeleiden van eindgebruikers SAP.
7 days to apply
Oracle APEX Designer
Utrecht
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie in Utrecht op zoek naar een Oracle APEX Designer. De werkzaamheden betreffen het applicatiebeheer en doorontwikkeling van diverse Oracle Designer/Apex applicaties die in beheer zijn bij de afdelingen M&F IT en COC2/I&V van JIVC. De inhuur kandidaat gaat zich o. a. bezig houden met de volgende werkzaamheden: Het uitvoeren van impactanalyses; Implementatie van complexe wijzigingen in zowel Oracle APEX als Oracle Designer (Forms); Het opstellen van functionele specificaties en het vertalen daarvan in technische oplossingen; Het ondersteunen van eindgebruikers, deelnemen in het gebruikersoverleg en optreden als sparringpartner van functioneel beheer; Het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van Digiplan in Oracle APEX/Designer; Het onderhouden van complexe datamodellen en stored procedures in de Oracle database met SQL en PL/SQL. De werkzaamheden worden volgens een Agile (SCRUM/KANBAN) werkwijze opgepakt. Eisen: Min. 8 werkervaring in een Oracle Desiger/APEX ontwikkelaarsfunctie met applicatie ontwerp, datamodellering, SQL en PL/SQL. Min. 4 jaar werkervaring met Javascript/jQuery en HTML en CSS. Min. 2 jaar werkervaring met DayPilot Pro for Javascript. Min. 2 jaar werkervaring met SOAP Webservices. Creatief ontwikkelen van applicaties en het kiezen van de geschikte technische opties; het rekening houden met andere ontwikkelingsactiviteiten; het optimaliseren van applicatieontwikkeling, -beheer en –prestaties door het gebruik van architectuur en het hergebruik van bewezen oplossingen. Zie de specifieke eisen voor dit profiel en het gekozen niveau. Wensen: Werkervaring met Oracle APEX in de laatste 6 jaar Werkervaring met Javascript/jQuery in de laatste 4 jaar Werkervaring met CSS/HTML5 in de laatste 4 jaar Werkervaring met Oracle Designer 10g en Forms 11g Werkervaring met Oracle CDM ruleframe in de laatste 2 jaar Kennis van en werkervaring met REST webservices en JSON Werkervaring in een SCRUM/KANBAN team in de laatste 2 jaar Basiskennis(foundation) van AGILE (SCRUM/KANBAN)
6 days to apply
Wervingsmanager IT
Utrecht
Developers.nl is voor de eindklant het Ministerie van Defensie op zoek naar een wervingsmanager IT. De entiteit IT Infra bestaat uit de volgende 5 afdelingen:  Generieke Infrastructuur Services (GIS), deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van de IT Infrastructuur. Generieke IT & Infrastructuur (GII), deze afdeling biedt de generieke basis IT en C4 infrastructuurdiensten aan. Infrastructuur Centrale Services (ICS), deze afdeling verzorgt de integrale aansturing van de productie afdelingen. IT Continuity Center (ITCC), deze afdeling verzorgt de IV behoefte, verzoeken om gebruikersondersteuning, het melden van verstoringen en het melden van security issues mbt de diensten van het Joint IV Commando (JIVC). Platform Services Defensie (PSD), deze afdeling is verantwoordelijk voor Defensie specifieke generieke IT Infrastructuur, te weten de IT infrastructuur die Defensie zonder IT infrastructuur partner gaat leveren. Voor bovenstaande afdelingen zullen de werving en selectie activiteiten worden uitgevoerd door de wervingsmanager. Opdrachtomschrijving: Net als in de "gewone" wereld is het JIVC op zoek naar veel en goede medewerkers. De wervingsmanager van IT Infra draagt er zorg voor dat er zo snel mogelijk invulling komt voor de werkzaamheden die door alle vacatures binnen IT Infra niet ingevuld worden. Dit kan door vaste mensen te werven, door gebruik te maken van de inhuurcontracten en door bepaalde werkzaamheden "as-a-service" van marktpartijen af te nemen. Dit betekent dat de wervingsmanager deelneemt aan wervingsactiviteiten op beurzen, open dagen e.d. en potentiële medewerkers enthousiasmeert om bij IT Infra te werken. Daarnaast is de wervingsmanager sparringpartner van de managers van het IT Infra op het gebied van werving en selectie. Dit kan betekenen dat je met het management aan oplossingen werkt als bepaalde vacatures moeilijk in te vullen zijn. Op basis van "omdenken en denken in mogelijkheden" moeten de juiste kandidaten en bedrijven worden gemotiveerd om voor IT Infra te komen werken. Eisen: Afgeronde HBO opleiding. Min. 3 jaar ervaring over generieke kennis van en ervaring met IT-omgevingen. Min. 3 jaar aantoonbare ervaring met het werven van kandidaten op het gebied van IV/ICT. Min. 3 jaar ervaring met het monitoren van en het voldoen aan ontwikkelingsbehoeften van individuen en groepen. Wensen: Min. 2 jaar werkervaring bij overheidsorganisaties. Min. 2 jaar managementervaring in een complexe, hierarchische werkomgeving met minstens 2.500 medewerkers. Afgeronde HBO opleiding op het gebied van marketing, personeelsmanagement en/of ICT
5 days to apply
Didn't find an interesting opportunity?
Drop your CV and I will look for you
Upload CV

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Analytic
Disabled
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Close
Privacy - & cookie policy