Find your next job at Pauwels Consulting

Sr Portfoliomanager
Den Haag
Developers.nl is op zoek naar een Portfoliomanager. Opgedragen werkzaamheden: Bijdragen aan uitvoering van IT-Portfoliomanagent en het IT-portfoliomanagement-verbetertraject (PPM3.0) vanuit de IT-PMO van Directie Plannen van CDS. • ondersteuning aan PPM-Regiegroepen en IT-Portfolio Direction Group (IT-PDG) • bewaken van voorgeschreven werkwijze en standaarden • kwaliteitsborging van managementproducten • coachen van Regiegroep-voorzitter(s) en IT-PDG op inhoud PPM en effectieve besluitvorming • organiseren van PPM-proces met het oog op de optimalisatie van de portfolio en het opleveren van waarde en support van Regiegroepen en IT-PDG • communiceren over inzicht en beslissingen met alle belanghebbenden Bijdragen aan de verbetering van het PPM (vastgelegd in Plan van Aanpak Verbetering PPM door) • borgen van de werking van de gewijzigde governance door middel van het begeleiden van de IT-PDG in de (nieuwe) taak en de Regiegroepen • bijdragen aan ontwerp van een leaner besluitvormings- en projectproces • Bijdragen aan verbeterde portfolio-informatie, templates en tooling • Meesturen op de ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van de voorzitters en leden van de IT-Portfolio Direction Group, de Regiegroepen de IT-PMO en de meest betrokken stakeholders. In 2022 is Defensie gestart met een verbetertraject van het huidige IT-portfoliomanagement (hierna PPM). Na een evaluatie en ook door de grote digitale ambities van Defensie is behoefte ontstaan aan sneller en wendbaarder PPM dat bovendien beter inspeelt op actuele behoeftes. Hiervoor wordt gewerkt aan een eenvoudiger governance, een verkort proces en verbeterde informatie, templates en tooling. Ook wordt er tijd en energie geïnvesteerd in het kennis, kunde en gedrag. Eisen: Ervaring met werken in een complexe en (bureau)politiek-gedreven grote organisatie Communicatief sterk, interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om communicatie en samenwerking tussen leiderschap en teams betreffende portfoliomanagement (zoals demandmanagement, prioriteren en waarde-realisatie te faciliteren Kennis en ervaring met reporting en tooling Afgeronde Universitaire opleiding /Master MoP of vergelijkbaar Ervaring met organisatieveranderingsprocessen, het implementeren van PPM en een PMO Min. 10 jaar relevante ervaring met portfoliomangement Min. 10 jaar relevante ervaring met changemanagement Min. 10 jaar relevante ervaring met PMO Wensen: Analytisch, creatief, pro-actief, outcome-gedreven en klantgerichte houding Betrekt mensen in het creëren en behouden van een open en veilige werkomgeving Aantoonbaar sterke organisatorische vaardigheden Een op continu verbeteren gerichte houding Begrip voor de balans en de spanning tussen lange termijn doelen en korte termijn resultaten Promoot en toont kernprincipes van samenwerking, reflectie, prioriteiten stellen, teamaansprakelijkheid en zichtbaarheid.
10 days to apply
Domein Architect
's-Gravenhage
Developers.nl is op zoek naar een Domein Architect Opdrachtomschrijving: De roadmap van het programma Toekomstige Informatievoorziening (TIV) is recent vastgesteld. De roadmap bestaat voorlopig uit een drietal slices en meerdere bouwblokken die de ontwikkeling van de slices ondersteunen. Een slice is een werkpakket dat onder meer bestaat uit de IV-ondersteuning voor een combinatie van een klantgroep en een processtap uit de zogeheten 'Reis van de Aanvrager'. De opdracht van de domeinarchitect is om een architectuurontwerp op te stellen voor de slice die de scrum teams richting en kaders geven voor de ontwikkeling van software. De domeinarchitect werkt daarbij nauw samen in de 'slice groep' met de business owner, implementatiemanager en release train engineer en in het integrale ontwerpteam met business analisten, gebruikers en management. Om tot een gedegen architectuurontwerp te komen is daarnaast goede samenwerking nodig met business architecten, data-architect, applicatie- en platformarchitecten. Tot slot werk je samen met de Lead architect TIV en de domeinarchitecten die aan twee andere slices werken, belangrijk onderwerp daarbij is de transitie-architectuur en de invulling/gevolgen daarvan binnen de verschillende slices. Je hebt dus enerzijds een duidelijke focus op het resultaat (een architectuurontwerp) en anderzijds ben je de verbindende schakel (op inhoud en proces) die alle betrokkenen op inhoud bij elkaar brengt en zorgt dat de uitvoering van de roadmap een succes kan worden. De IND is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig besluiten over toelaten of niet van mensen die asiel nodig hebben, willen werken, studeren, naturaliseren of hier voor de liefde komen. Als goede dienstverlener zijn we naast zorgvuldige toelating ook verantwoordelijk voor een effectieve en permanente handhaving. De IND wil een moderne dienstverlener zijn die informatie- gestuurd werkt voor het gehele proces van dienstverlenen; van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de aanvrager op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. De huidige informatievoorziening van de IND sluit onvoldoende aan bij deze ambitie. Daarom wil de IND wil in de komende 10 jaren een nieuw (Beslis)ondersteunend realiseren door het huidige systeem INDIGO stukje voor stukje te vervangen of te vernieuwen, zodat door het oplossen van de problematische legacy de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd is, informatie gestuurd werken mogelijk is in de gehele organisatie en de huidige (primaire) processen betere ondersteuning krijgen om beter te kunnen plannen, sturen en verantwoorden.Het programma TIV is de plaats waar de vernieuwing wordt vormgegeven en gerealiseerd. De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan. De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag. Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). Eisen: Je hebt kennis van en ervaring met het praktisch toepassen van architectuurraamwerken in het algemeen en TOGAF in het bijzonder; je bent dan ook TOGAF gecertificeerd. Je hebt aantoonbare, gespecialiseerde kennis van modelleertechnieken, -tools en -modellen (bij voorkeur ArchiMate , UML en Sparx Enterprise Architect). Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van domeinarchitecturen en de vertaling naar kaders en richtlijnen voor de realisatie. Je hebt aantoonbare kennis van business, data, applicatie en platform(infra)architectuur. Je hebt een WO-diploma of HBO in een technische richting Je hebt min. 5 jaar projecten uitgevoerd onder Agile/Scrum en PRINCE2. Je hebt min. 3 jaar ervaring met werken in complexe (met name regel gestuurde) primair proces omgevingen, en werken bij de Rijksoverheid. Wensen: Ervaring met het adviseren in de rollen Informatie Architect, Bedrijfsarchitect, Business Architect, Domeinarchitect, Procesarchitect, Concern Architect of Architect Competenties: Heb je ervaring met het werken vanuit een adviserende rol en een faciliterende instelling die leidt tot een goede samenwerking, en ben je ook in staat om waar nodig onderbouwd "nee" te zeggen. Heb je het vermogen om draagvlak te creëren en mensen te verbinden.  Ben je een vaardige netwerker en kan je verwachtingen managen en beïnvloeden. Je weet te overtuigen door je persoonlijkheid.
5 days to apply
Backend Drupal Specialist
Assen
Developers.nl is op zoek naar een Backend Drupal Specialist in Assen. Voor de realisatie van meerdere Drupal websapplicaties zijn wij op zoek naar backend Drupal specialist. De werkzaamheden zijn uitdagend en veelzijdig en je zorgt samen met je team en opdrachtgever ervoor om het beste resultaat neer te zetten. Je hebt een proactieve en enthousiaste houding en draagt bij aan de doelstellingen van onze klant. Reisbewegingen ten behoeve van klant- en teamactiviteiten naar locatie Assen, Zwolle of Den Haag maken deel uit van deze opdracht. In praktijk betekent dit dat je minimaal 2 keer per week verwacht wordt op één van deze locaties. De vraag naar Drupal-applicaties neemt sterk toe, zowel bij bestaande als nieuwe klanten binnen de Rijksoverheid. Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een zeer ervaren Drupal backend ontwikkelaar / beheerder. De gewenste kandidaat weet met zijn / haar ambitie, ervaring en enthousiasme onze producten en dienstverlening continu te verbeteren. DICTU beschikt over een afdeling waar meer dan 60 Drupal specialisten actief zijn. Jij neemt deel aan één van de Scrumteams binnen deze afdeling en werkt samen met je collega's aan het (door)ontwikkelen en beheren van websites en -applicaties voor onze klanten. Je werkt hierbij nauw samen met klanten (product owners), scrummasters en backend- en frontend-disciplinegenoten. Eisen: Hbo werk- en denkniveau op het gebied van programmeren, applicatieontwikkeling (en/of Drupal certificering) en informatieanalyse Min. 1 jaar ervaring met Drupal Min. 3 jaar ervaring met Nginx Min. 3 jaar ervaring met PHP Min. 3 jaar ervaring met MySql Wensen: GIT / LINUX Je hebt minimaal één jaar ervaring als Drupal ontwikkelaar Je hebt goede kennis van PHP, MySQL en het Symfony style programmeren wat Drupal 9 omarmt Je hebt bij voorkeur kennis van cachingsystemen, zoals Varnish en Redis Je hebt ervaring met Javascript en JQuery. React/NextJS is een pré. Je hebt ervaring met GIT Je hebt bij voorkeur ervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery Je hebt ervaring in het werken met webrichtlijnen conform overheidsstandaarden Je hebt feeling voor ontwikkeling en beheer, maar je onderscheidt je vooral door je ervaring met het ontwikkelen van goede klantoplossingen Je bent ervaren in het schrijven van technische implementatieplannen en kunt deze ook naar functioneel niveau vertalen voor klanten Je hebt bij voorkeur ervaring met Agile- en Scrum Je bent gemotiveerd, ambitieus, creatief en niet terughoudend dat te tonen binnen een team ontwikkelaars Je bent enthousiast en proactief Je hebt de drive om continu te werken aan het verbeteren van producten en dienstverlening Je bent communicatief vaardig en in staat om te verbinden. Competenties: Communicatief vaardig, pro actief (meedenken met de klant), klant/service gerichte instelling, accuraat en stressbestendig Positief ingesteld, team speler, flexibel, geen 9-5 mentaliteit, standvastig, vasthoudenheid Accuratesse en het vermogen om de opdrachtgever tevreden te stellen en samen de juiste werkwijze te behandelen.
5 days to apply
Portfolio Manager
Den Haag
Developers.nl zoekt voor het Ministerie van Defensie in Den Haag een Portfolio Manager. Opdrachtbeschrijving Opgedragen werkzaamheden: bijdragen aan uitvoering van IT-Portfoliomanagent en het IT-portfoliomanagement-verbetertraject (PPM3.0) vanuit de IT-PMO van Directie Plannen van CDS. Ondersteuning aan PPM-Regiegroepen en IT-Portfolio Direction Group (IT-PDG) Bewaken van voorgeschreven werkwijze en standaarden Kwaliteitsborging van managementproducten Coachen van Regiegroep-voorzitter(s) en IT-PDG op inhoud PPM en effectieve besluitvorming Organiseren van PPM-proces met het oog op de optimalisatie van de portfolio en het opleveren van waarde en support van Regiegroepen en IT-PDG Communiceren over inzicht en beslissingen met alle belanghebbenden Bijdragen aan de verbetering van het PPM (vastgelegd in Plan van Aanpak Verbetering PPM door) Borgen van de werking van de gewijzigde governance door middel van het begeleiden van de IT-PDG in de (nieuwe) taak en de Regiegroepen Bijdragen aan ontwerp van een leaner besluitvormings- en projectproces Bijdragen aan verbeterde portfolio-informatie, templates en tooling Meesturen op de ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van de voorzitters en leden van de IT-Portfolio Direction Group, de Regiegroepen de IT-PMO en de meest betrokken stakeholders Achtergrond Opdracht In 2022 is Defensie gestart met een verbetertraject van het huidige IT-portfoliomanagement (hierna PPM). Na een evaluatie en ook door de grote digitale ambities van Defensie is behoefte ontstaan aan sneller en wendbaarder PPM dat bovendien beter inspeelt op actuele behoeftes. Hiervoor wordt gewerkt aan een eenvoudiger governance, een verkort proces en verbeterde informatie, templates en tooling. Ook wordt er tijd en energie geïnvesteerd in het kennis, kunde en gedrag. Eisen Afgeronde Universitaire opleiding /Master MoP of vergelijkbaar Ervaring met werken in PPM/PMO Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met Portfoliomanagement Wensen Enige ervaring met werken in een complexe en (bureau)politiek-gedreven grote organisatie Communicatief sterk Kennis en ervaring met reporting en tooling Analytisch Creatief Pro-actief Outcome-gedreven Klantgerichte houding Organisatorische vaardigheden Een op continu verbeteren gerichte houding
10 days to apply
Tester
Assen
Developers.nl is voor DICTU op zoek naar een Tester in Assen en Zwolle.  Opdrachtomschrijving: Het DICTU GLB DevOps team zoekt een tester voor het opstellen en uitvoeren van systeem- en functionele tests, waarbij ook geautomatiseerde scripts worden gebruikt. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van Robot Framework. Aanvullend is het voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk om aantoonbare kennis te hebben van Oracle (SQL en APEX), en is ervaring met het testen van webservices (SOAP/HTML, Postmen) een pre. Kennis van de opdrachtgever ( RVO), verwerking en uitbetaling van Landbouwsubsidies en bijbehorende processen wordt gezien als een (grote) pre. Vanwege het DevOps karakter van het team, kun je ook ingeroosterd worden in de beheerdienst die het team heeft. Dit betekent dat je af en toe "Man van de dag" bent, en alle productieissues bij jou op je bordje komen te liggen. het kan zijn dat in de toekomst het draaien van consignatiediensten wordt toegevoegd aan het takenpakket. Het GLB-DevOps team is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en beheer van GLB-applicaties. Deze applicaties bedienen de GLB-keten (gemeenschappelijk Landbouw Beleid) en ondersteunen het proces voor uitbetaling van landbouwsubsidies naar de klanten. Het team bestaat uit meerdere ontwikkelaars en testers, analisten, een product owner, scrum master en daarnaast Funtioneel en technisch beheerders.De samenwerking binnen het team is goed. In een eventueel gesprek wordt naast de gevraagde kennis en ervaring met name gekeken of de persoon past binnen het team. Functie-eisen: Tmap NEXT Advanced/Foundation, ISTQB Advanced (Test analyst) Min. 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring als tester  Min. 3 jaar aantoonbare ervaring met PLSQL, SoapUI, HTML, Selenium Min. 3 jaar aantoonbare relevante ervaring met Agile/Scrum werken en in een DevOps omgeving Min. 3 jaar aantoonbare ervaring met testautomatisering Wensen: Kennis van Topdesk, Jira - ISTQB, Subversion, Jenkins, Technische kennis - ervaring met testautomatsering. Kennis van regressietesten en het automatiseren hiervan Bereid te reizen tussen vestigingen. Ervaring binnen overheidsorganisaties. Bekend met Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en DICTU is een pré. Kennis van de applicaties van EZ en specifiek binnen het subsidie domein is zeer gewenst. Competenties: Flexibiliteit, samenwerken, stressbestendig, communicatief, resultaatgericht, gestructureerd
5 days to apply
Testautomatiseerder
Schiphol
Developers.nl is voor een eindklant op zoek naar een testautomiseerder op Schiphol.  Achtergrond opdracht:  Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op SchipholOost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden nog veel belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband en dat tevens belangstelling van onze politiek heeft. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&I zijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van de eindklant. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het team bestaat uit 18 vaste medewerkers, aangevuld door inhuurkrachten. In de komende periode wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en integratie. Voor deze activiteiten wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Opdrachtomschrijving:  Wij zijn op zoek naar testspecialisten met ervaring in de luchtvaartdomein. Daarbij is er een grote voorkeur voor die specialist met kennis van luchtverkeersleidingssystemen of piloot met IT achtergrond, en is het helemaal super als je kennis hebt van het nieuwe systeem in aanbouw. Als tester ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van testen van dit uiterst veiligheid kritische systeem. Samen met de systeemspecialisten, technisch product engineers en/of eindgebruikers stel je vast welke requirements getest moeten worden. Je bepaalt als tester de test aanpak en bereidt, samen met het infrastructuur beheerteam, de fysieke en/of virtuele testomgeving voor alsook de benodigde test data. Je bent òf goed in functioneel testen òf een kei in testautomatisering. Als je beide facetten tot je competenties kunt rekenen, is dat natuurlijk helemaal passend! Voor de functionele testen ligt de focus vooral op ketentesten en ondersteunen van je collega’s uit de operatie bij het valideren en verbeter je de efficiëntie en effectiviteit van het testen. Maar ook testautomatisering heeft onze warme belangstelling. Er is een subteam aanwezig die zich hierover buigt. Voor dit team is kennis van gereedschap als RobotFrameWork onontbeerlijk. Je voert de efficiëntie van het testwerk op door in samenspraak met je collega’s de keywords te maken en zodoende de automatisering van testen verder door te voeren. Je schuwt hierbij het testen van complexe algoritmes niet. Voor beide gebieden, functioneel testen en testautomatisering, geldt dat je rapporteert over testresultaten en deze vastlegt. Eisen:  HBO/WO denk- en werkniveau. VOG Beheersing van Engelse taal; Kennis en ervaring met gestructureerde testmethodieken zoals TMap en/of ISTQB; Ervaring met het opstellen van een test plan, test designs en testscripts; Kennis en ervaring met Robot Framework; Ervaring met Unix/Linux en met XML en Python vanwege het scripten van testcases in Robot Framework; Ervaring met testtrajecten waarbij integratie tussen verschillende systemen een rol speelt; Ervaring met rapporteren en het opleveren van planningen; Ervaring met samenwerken in project/scrum teams. Wensen: Kennis van de luchtvaart en luchtverkeersleiding is heel belangrijk voor snel ingewerkt zijn en heeft sterk de voorkeur; Kennis van het luchtverkeersleidingssysteem in aanbouw zal de effectieve inzet verder versnellen en heeft eveneens onze uitgesproken voorkeur; Kennis en ervaring met IBM Doors is een pré; Compenties:  Goede organisatorische vaardigheden; In staat snel informatie te verwerken en toe te passen; Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen opereren; Proactieve houding, initiatiefrijk en bereid out-of-the-box te denken; Analytisch, doelgericht, hands-on en een hoog kwaliteitsbewustzijn; Goede mondelinge en schriftelijke communicatie, vlotte en bondige schrijfstijl; Pragmatisch Kennis van de luchtvaartsector is een pre; Bij interesse zien wij graag een CV en motivatie tegemoet!
4 days to apply
Test Specialist
Amsterdam
Developers.nl zoekt voor één van haar klanten in Amsterdam (branche: luchtvaart) een Test Specialist. Opdrachtomschrijving Als Testspecialist ben je verantwoordelijk voor het opstellen van (Master) Testplannen en het specificeren en uitvoeren van test cases voor wijzigingen in de verschillende systemen waar ATMS/TWR verantwoordelijk voor is. Functieomschrijving We zijn op zoek naar een testspecialist (minimaal 5 jaar ervaring), die werkt in een scrum team en verantwoordelijk is voor: Het opstellen en bijwerken van (master) testplannen, waaronder de opzet van de testaanpak, communicatie en rapportage over test voortgang; Het in samenspraak met systeemspecialisten, systeem architecten en testers opstellen van test designs en test cases op basis van afgegeven functionele ontwerpen; Het reviewen van specificaties en documentatie van collega's; Het organiseren van systeem-, interface-, load- en ketentesten, waarbij 1 of meerdere systemen zijn betrokken; Het specificeren en uitvoeren van test cases; Het analyseren en registreren van bevindingen, toezien op juiste opvolging en verificatie dat bevindingen zijn opgelost; Het signaleren van de benodigde kwaliteitsverbeteringen voor het testproces en samen met de rest van het team acties uitzetten en toezien op de juiste opvolging. Profiel Ervaring met het specificeren en uitvoeren van functionele- en niet-functionele testen; Ervaring met het uitvoeren van (keten)testactiviteiten over verschillende teams en/of afdelingen heen en/of met externe bedrijven; Kennis en ervaring van het testproces volgens TMap en/of ISTQB; Ervaring met het opstellen van (master) testplannen, test designs en test cases volgens TMap en/of ISTQB; Ervaring met testtrajecten waarbij integratie tussen verschillende systemen een rol speelt; Ervaring met testautomatisering; HBO/WO denk- en werkniveau; Beheersing van Engelse taal. Om deze functie goed in te kunnen vullen worden de volgende competenties gevraagd: Proactieve houding en bereid out-of-the-box te denken; Communicatief vaardig; Analytisch, doelgericht en een hoog kwaliteitsbewustzijn; Ervaring in een Scrum/Agile werkomgeving; Je kunt vanuit de helikopterview op de details inzoomen en weer teruggaan naar het grote plaatje; Je maakt je nieuwe informatie snel eigen; Je bent nieuwsgierig; Veel afwisseling vind je leuk; Kennis van de luchtvaart en luchtverkeersleiding is een pré.
11 days to apply
Senior Network Engineer
Schiphol
Developers.nl is op zoek naar een Senior Network Engineer Functieomschrijving: Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerkinfrastructuur en stuurt technische veranderingen op de netwerk-infrastructuur aan, werkt mee in de realisatie hiervan en adviseert proactief over mogelijke netwerk-infrastructuur verbeteringen. Kernactiviteiten  Opstellen / Schrijven architectuurdocumenten en requirements op hoog (HLD) en gedetailleerd (LLD) niveau  Ontwerpt op basis van informatie- en automatiseringsplannen de structuur van de technische netwerk-infrastructuur / security  Stuurt technische veranderingen van de netwerkinfrastructuur aan en helpt mee met de realisatie hiervan.  Werkt proactief aan mogelijke netwerk-infrastructuur / security verbeteringen.  Is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt aannemen, registreren en bewaken van de voortgang van incidenten;  Stelt beheerinstructies, werkwijzen, procedures en testplannen op met betrekking tot de nieuwe/ aangepaste systemen, toetst en onderhoudt.  Stelt adviezen op voor oplossingen die (nog) niet standaard worden geleverd. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:  De S&I CNS organisatie adviseren over actuele beveiligingsrisico’s op gebied van netwerken  Beheer- en implementatieactiviteiten  Diverse netwerk optimalisaties  Diverse netwerk gerelateerde projecten  Opstellen ontwerpen en architecturen  Consignatiediensten (1x in de 6 weken) Functie-eisen (Knock-Out): Expertise: o HBO opleiding o CCNP / CCDP / CCIP o Cisco IOS/IOS-XR/IOS-XE o 15+ jaar aantoonbaar ervaring als netwerk engineer focus Cisco     Cisco Catalyst switches en routers     Cisco WLAN o 10+ jaar aantoonbaar ervaring met Service Provider netwerken     Cisco ASR 9000 / ASR 1000 MPLS platformen     Cisco Catalyst routers/s     MPLS / LDP     MPLS Traffic engineering     BGP     QoS     Multicast Routing     IPv4 / IPv6 • Ervaring o Opstellen / uitwerken netwerk- en project-requirements o Opstellen / uitwerken architectuurdocumenten o Adviserende rol m.b.t. infrastructuur beveiliging o Kritieke en complexe netwerken met een hoge beschikbaarheid Competenties (gedragscriteria, sociale vaardigheden) • Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord & geschrift. • Resultaat- en oplossingsgericht; • Sterk in communicatie richting de organisatie • Teamworker; • Projectleiding; • Klant- en servicegericht; • Stressbestendig; • In staat heldere probleemanalyses aan te leveren.
11 days to apply
Systeem Engineer
Schiphol
Developers.nl is voor een eindklant in Schiphol op zoek naar een Systeem Engineer. Opdrachtomschrijving: Als system engineer werk je aan opdrachten die de volgende kenmerken hebben: Automatisering: Het opzetten van geautomatiseerde processen voor de ontwikkeling, implementatie, testen en beheer van software. Dit omvat het schrijven van scripts, het configureren van tools en het bouwen van workflows. Infrastructuurbeheer: Het beheren en monitoren van de infrastructuur voor de simulatoren, inclusief servers, netwerken, databases en cloudservices. Dit omvat ook het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het oplossen van problemen met de infrastructuur. Samenwerking: Het werken in een klein team van engineers, ontwikkelaars, analisten en testers om ervoor te zorgen dat softwareontwikkeling en -implementatie soepel verlopen. Dit omvat het communiceren van updates, het oplossen van problemen en het opstellen van plannen voor toekomstige ontwikkeling. Continu verbeteren: Het identificeren en implementeren van verbeteringen in het ontwikkelingsproces, de infrastructuur en de samenwerking om de kwaliteit van software en de efficiëntie van het proces te verbeteren. Dit omvat ook het aanpassen van processen op basis van feedback. Beheer van de levenscyclus van de software: Het beheren van de levenscyclus van de software, van ontwikkeling tot implementatie en onderhoud. Dit omvat het samenwerken in de planning van releases, het testen van updates en het implementeren van patches. Documentatie: Het documenteren van het ontwikkelingsproces, de infrastructuur en de implementatie om ervoor te zorgen dat informatie beschikbaar is voor andere teamleden en toekomstige ontwikkeling. Eisen: Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau; Min. 3 jaar aantoonbare ervaring nodig in een vergelijkbare functie. Ervaring met CI/CD. Ervaring in een Scrum/Agile werkomgeving. Ervaring met softwareontwikkeling (C, C++, Java, Python etc.) en testdesign. Kennis en ervaring met administratie van (Enterprise) Linux en/of Windows. Kennis en ervaring met versiebeheer GIT of vergelijkbaar. Kennis en ervaring met configuratiemanagement – hoe houd je systeem beheersbaar in meer dan vijf IT omgevingen. Kennis en ervaring met Documenteren van installatie en herstel (recovery) van software op een (geclusterd) systeem. Je hebt gewerkt in een omgeving waarin meerdere systemen gekoppeld en van elkaar afhankelijk zijn. Wensen: Scripting in Bash, CMD of Powershell is een pré. Netwerkbeheer/-inrichting (TCP/IP) is een pré. Ervaring met kwaliteit, risicobeheersing en cyber security zijn een pre. Studierichtingen informatica, engineering, natuurkunde, of wiskunde passen goed, maar zijn geen vereiste. Ervaring met de operationele omgeving van Air Traffic Management is welkom maar geen harde eis. Competenties: Je maakt je nieuwe informatie snel eigen, bijvoorbeeld netwerk- en remote technologiën, spraak herkenning, videotechnologie. Je hebt een cloud-ready ‘mindset’, maar kan ook goed functioneren in een OT-landschap dat losgekoppeld is van het web. Hiervoor heb je kennis van wat er ‘onder de motorkap’ moet gebeuren om een systeem te beheren. Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en maakt graag als eerste gebruik van nieuwe technieken. Kwaliteit staat voor jou boven snelheid. Veel afwisseling vind je leuk. Verbanden zie je overal. De zoektocht naar de oorzaken van een probleem is een leuke puzzel voor je. Ik ga het voor je fixen, is jouw mentaliteit. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
4 days to apply
Senior Scrum Master
Den Haag
Developers.nl is voor DICTU in Den Haag op zoek naar een Senior Scrum Master! Opdrachtomschrijving: Van de ontwikkeling van informatieve sites tot het beheer van ICT-systemen: tientallen rijks-onderdelen kunnen op ICT-gebied bouwen op de Dienst ICT Uitvoering. Binnen Dienst ICT Uitvoering (DICTU) hebben we in 2020 een transitie in gang gezet. Zo zijn de beheerders en ontwikkelaars van DICTU gaan samenwerken in meerdere infravoortbrengingsteams, zodat we onze klanten sneller en flexibeler van dienst kunnen zijn. Je maakt deel uit van het NaaS Team (Network as a Service), dat verantwoordelijk is voor het beheer van alle Cloud en Non-Cloud infrastructuur binnen DICTU. Als senior scrum master vergroot je de wendbaarheid van teams en de organisatie door het zelforganiserend vermogen van de teams aan te wakkeren en uit te bouwen. Jij enthousiasmeert en activeert professionals individueel of in teamverband en onderzoekt wat er nodig is om ze verder te ontwikkelen. Door het gebruik van nieuwe werkvormen en tools bij scrumteams te stimuleren, zorg jij ervoor dat de ontwikkeling naar agile volwassenheid nooit stil staat. Met jouw eigentijdse visie op het werken in teams, in constant veranderende omstandigheden, zorg je ervoor dat we maximale waarde leveren en impact maken. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende lagen binnen de organisatie en draagt met passie het Agile gedachtegoed uit. Loop je met je teamleden ergens tegenaan? Dan zorg jij ervoor dat je team in staat is om de obstakels weg te nemen. Dankzij jouw ruime ervaring in het scrummaster vakgebied heb jij het in je om professionals, teams en collega scrum masters te begeleiden en naar een hoger niveau te brengen. Je bent in staat om waar nodig te wisselen van communicatiestijl. Je hebt je vizier altijd gericht op het continu verbeteren van teams en de organisatie. Je inspireert anderen om de samenwerking te bevorderen en daarmee haal je het optimale resultaat. Een groot hart voor mensen: dat heb jij zeker. Je ziet de kracht van collega’s, weet hen te motiveren en zorgt voor verbinding in je team en met de omgeving van je team. Dat doe je door te coachen op resultaatgericht samenwerken, waarbij je focus houdt op het behalen van de gezamenlijke doelen. Anderen vertrouwen jou, omdat je oprecht interesse toont en je je afspraken nakomt. De netwerksystemen van Dienst ICT Uitvoering in Den Haag maken cruciale processen in Nederland mogelijk. Zo ontvangen boeren subsidies waardoor ze voedsel kunnen produceren, worden onze data juist verwerkt in het donorregister en kunnen handelscertificaten worden afgeven. Als infrastructuurbeheerder sta je aan de basis van onze infrastructuur. En draag je écht bij aan onze maatschappij. Samen met je collega’s zorg jij dat de hoogwaardige netwerkdiensten van Dienst ICT Uitvoering (DICTU) altijd up-and-running zijn en continu worden verbeterd. Dit doen we onder meer voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eisen: HBO- of WO werkniveau PSM 1 en PSM 2 gecertificeerd Kanban certificering (bijv. KMP/KCP) Min 5 jaar werkervaring in vergelijkbare Scrum Master functie(s) Min 5 jaar werkervaring in coachen, mentorschap, faciliteren en monitoren. Min 5 jaar werken met JIRA in de praktijk Min 5 jaar werkervaring met het opzetten van nieuwe Agile teams Je hebt ervaring met de methoden Scrum en Kanban Functie-wensen: Je hebt bij voorkeur een SAFe certificering Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie. Competenties: Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en weet je staande te houden in een complexe en politieke organisatie Je hebt goede luister, samenvatten en doorvragen (LSD) vaardigheden Je weet medewerkers te motiveren om tot de beste (team- en werk) resultaten te komen Je hebt oog voor de ontwikkeling van anderen én jezelf;Je bent een prettige samenwerkingspartner en vraagbaak: collega’s kunnen op jou bouwen en altijd bij jou terecht voor vragen of adviezen Je bent in staat het Agile werken uit te dragen binnen de organisatie Je bent in staat feedback te geven en te ontvangen;Je hebt een enorme drive om organisatieprocessen te verbeteren en bent je dan ook continu bewust van wat er in de organisatie en omgeving speelt.
5 days to apply
PostgreSQL System Design Engineer (DBA)
Leuven
We want to strengthen our team of Oracle System Design Engineer/ System engineer Linux with Postgres knowledge/experience/ Postgres DBA, for our partner based in Leuven. Are you that one-of-a-kind who never shies away from an exciting professional challenge? Then do read on! Because at Pauwels Consulting, we don't just mix and match our consultants and opportunities at random: we actively pursue professional and personal growth. Within our family of consultants you will also find a tight-knit community of IT professionals where you can exchange ideas, experiences, and maybe even discover new branches of the ever-evolving IT industry. As a Oracle System Design Engineer/ System engineer Linux with Postgres knowledge/experience/ Postgres DBA who is also experienced in the infrastructural part, your main tasks will be : You will maintain the Postgres Database environment (e.g. database services, automation, security, incident handling …) and represent the Postgres team in technical projects (e.g. implementing a new backup solution, new Linux version, …)  You will provide the necessary expert knowledge and support to the application team (e.g. performance) You will maintain frameworks and scripts, written in Perl, Python, Ansible. You can be involved in the other DBA tasks of the team  You will follow up security recommendations (proactively and reactively) and minimize the operational risk You will interact with all systems interfacing with the Postgres database, like Centrify, UAC, Cyberark, VMWare, Bladelogic, ServiceNow You will support the life cycle management of all offered Postgres Database products o Postgres server on Linux clients / drivers, user tools (DBeaver, pgAdmin)
6 days to apply
Didn't find an interesting opportunity?
Drop your CV and I will look for you
Upload CV

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Analytic
Disabled
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Close
Privacy - & cookie policy