Pauwels Consulting
EN

Service Delivery Manager

ICT & Digital - IT Management

Onze klant is op zoek naar een Service Delivery Manager binnen het team Transport Management Systemen (systemen van planning tot uitvoering). Als Service Delivery Manager neem je mee de verantwoordelijkheid op voor een aantal ITIL practices zoals incident & problem management, service request, rapportering, monitoring en service level management. Daarnaast onderhoud je de relaties intern ICT en met de business.

Heel concreet heb je verschillende applicaties onder beheer waaronder de software voor de organisatie van de voertuigen op de stelplaatsen (depot management), het laden van de voertuigen (charge management), het opvolgen van de voertuigen op terrein (dispatching) en de hardware van de lijncontrole (tablets).

Hierbij adviseer je proactief en coach je ook vanuit je eigen ervaring het team rond service management en ITIL best pratices.

De verkeersdrukte blijft toenemen waardoor de files niet alleen de snelwegen treffen, maar ook de onderliggende wegen slibben dicht. De verkeersdrukte neemt toe in de tijd en files concentreren zich niet langer alleen tijdens de typische spitsuren. Die groeiende congestie bedreigt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen.

Bovendien tikt ook de klimaatklok genadeloos door. Om de Vlaamse doelstelling te bereiken van 35 % minder CO? te produceren tegen 2030 ten opzichte van 2005, zal mobiliteit een aanzienlijke bijdrage moeten leveren. Meer mensen overtuigen om vaker de auto te laten staan en te kiezen voor vormen van collectief vervoer, is noodzakelijk om deze doelstelling te halen.

De klant heeft een duidelijke visie op de toekomstige mobiliteit en welke rol het daarbij kan en wil spelen. De rode draad hierbij is inzetten op de modal/mental shift én inzetten op sterke partnerschappen. Alle spelers in het mobiliteitsveld moeten mee die verandering realiseren.

Dagdagelijks zijn er duizenden chauffeurs en voertuigen op de baan waarbij het team van TMS mee instaat voor de opvolgen en ondersteuning. Heel concreet gaat het om de software gebruikt op de verkeersleiding die ook de bron is voor de real time voor onze reizigers. Hierdoor heb je rechtstreekse impact op de hun vervoerservaring.

Daarnaast sta je ook in voor de projectondersteuning van het team binnen de software factory die de applicatie beheert voor het contractbeheer van onze exploitanten. Ook het contractbeheer moet aangepast worden om zo de missie van De klant mogelijk te maken. Door de integratie van het vervoer binnen het buitengewoon onderwijs en het vervoer op maat heb je rechtstreeks invloed op de ervaringen van een specifieke groep reizigers met specifieke wensen.

Reference number (67699)

What are we looking for?

 • Aantoonbare ervaring als Projectleider in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR - niveau C2
 • Aantoonbare kennis en ervaring met ITIL
 • Aantoonbare kennis van MS Project, MS Office (Powerpoint, Excel)
 • Aantoonbare basiskennis van en inzicht in architecturale, technische en infrastructurele IT aspecten
 • voorkeur ervaring met IVU/Hastus
 • Aantoonbare ervaring met het beheren van Jira en Jira Service Management-projecten en het opzetten van Confluence spaces
 • Aantoonbare ervaring als Service Delivery Manager

What do we offer?

 • Uitdagende projecten in lijn met jouw interesses en talenten
 • Persoonlijke opvolging en open communicatie zowel voor als na indiensttreding
 • Mogelijkheid tot het volgen van extra opleidingen
 • Inspirerende netwerkevents en legendarische afterwork drinks
 • Sterk netwerk van toonaangevende klanten
 • Expertise binnen IT, Engineering en Life Sciences
 • Een vliegende start voor elke junior, verdere groei en kennisdeling voor onze seniors

Apply now!

Click or drag your documents here
We accept Word and PDF files. Files can be up to 10 MB.
mechelen
employee, freelancer
40 hours per week
Sybe Van Zele
Sybe Van Zele
Talent Acquisition Specialist IT
sybe.vanzele@pauwelsconsulting.com
0032499645321