Find your next job at Pauwels Consulting

Servicedesk medewerker
Woerden
Opdrachtomschrijving: Bij de eindklant willen zij steeds meer digitaliseren en onze producten en diensten toegankelijker maken voor ondernemers. Het is daarom van cruciaal belang dat we vanuit de eindklant ook de medewerkers maximaal ondersteunen op IT gebied. Vanuit de Servicedesk zorgen we ervoor dat incidenten direct worden opgelost en indien dit niet mogelijk is direct worden gerouteerd naar de juiste oplosgroepen. Je krijgt hierdoor te maken met een breed scala aan producten en diensten, denk hierbij aan alles van werkplekondersteuning tot infrastructurele diensten en producten. De servicedesk vormt samen met de incident- en problem manager het regie team waar het gaat om incidenten en de kwalitatieve afhandeling hiervan. Als Servicedesk medewerker fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de interne gebruikers van de eindklant.Je registreert alle meldingen in ons Servicemanagement systeem. Je handelt vragen zelfstandig af en speelt complexe vragen door naar de 2de lijns Servicedesk. Je werkt intensief samen met de 2de en 3de lijns en onderhoudt de Kennis database. Je bent een ervaren ServiceDesk medewerker met kennis van en ervaring met zowel ITIL als Agile werkprocessen. Uiteraard beschik je over analytisch denkvermogen, kun je goed samenwerken en communiceer je makkelijk met verschillende disciplines. Kandidaat omschrijving: Je signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne stakeholders (m.n. analisten, ontwikkelaars, applicatie- en infrastructuurarchitecten) om deze tevreden te stellen.  Je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Je hebt inzicht in en bent alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Functie-eisen: Min. MBO afgerond In bezit van ITIL Foundation certificering In afgelopen 3 jaar, min 1 jaar ervaring als Servicedesk medewerker Je bent service gericht Heeft actuele (in afgelopen 5 jaar) een aantoonbare affiniteit en ervaring met IT Functie-wensen: Aantoonbare ervaring met IT-infrastructuur (Meerdejaars een pré) Aantoonbare ervaring met werken in overheidsorganisaties Kennis van Microsoft Office 365, Active Directory (AD) Kennis van Topdesk Kennis van Citrix
6 days to apply
IaC developer
Den Haag
Opdracht: De opdracht omvat het technisch mogelijk maken van een compleet nieuwe "Way of Working" rondom infrastructure-management waar Logius volledig op inzet. Deze Way of Work wordt daarnaast ook geimplementeerd op een nieuw infra platform waardoor Logius weer werkt met hypermoderne hardware en tools. Deze Way of Working is uiteraard dat Logius zo min mogelijk meer met de hand gaat doen, zo min mogelijk gebruik maakt van GUIs en dat zoveel mogelijk via (IaC) Infrastructure as Code wordt uitgerold. Dit is natuurlijk een mooie doelstelling, maar Logius is nog niet zo ver dat ze dit al kunnen, en daar kom jij bij kijken! De IaC van Logius zal worden georchestreerd middels GitLab CI/CD pipelines, Terraform, Hashicorp Vault en Ansible. Tevens zullen een aantal custom scripts geschreven moeten worden om tegen custom API's aan te babbelen. Deze scripts worden bij Logius in Python geschreven. We beginnen bijna helemaal green-field. Dus er is veel flexibiliteit in hoe zaken neergezet kunnen worden (zeker geen legacy dus!). We werken agile en onze werkwijze is daarmee iteratief, transparant en leveren kwaliteit. Je komt in een nieuw team met zowel mede nieuwe IaC experts en één Logius specialist, die jullie zal voorzien van de benodigde domeinkennis. Samen gaan we de organisatie op z'n kop zetten: We gaan zorgen dat Logius efficiënter gaat werken, dat er minder fouten gemaakt gaan worden en dat value extreem veel sneller geleverd kan worden. Achtergrond: Logius levert vitale digitale diensten aan burgers, ondernemers en overheid. Om deze diensten te ontwikkelen en te beheren werkt zijn samen met partners/leveranciers. Logius is als onderdeel van de Rijkshoverheid aanbestedingsplichtig en dient voor het aflopen van contracten met partners/leveranciers de domeinen opnieuw aan te besteden. Op dit moment loopt de transitie en migratie van de diensten Infrastructuur en SIEM/SOC. Voor de migratie is Logius op zoek naar ervaren ontwikkelaars die het nieuw te vormen IaC team gaan vorm geven. Eisen: WO- of HBO-diploma Ervaring met het inrichten van geautomatiseerde build pipelines 5 jaar ervaring met GitLab CI/CD en GitLab runners, Terraform, Hashicorp Vault en Python (kandidaat dient expert-niveau van minimaal 2 van deze kennisgebieden te hebben). 5 jaar ervaring met Linux (RHEL) 3 jaar ervaring met Docker, CI/CD, Algemeen IaC en compute/DNS/firewalls Het kunnen bouwen van custom Terraform providers. Competenties: Resultaatgericht Overtuigingskracht Creatief Assertief Communicatief vaardig Wensen Ervaring met het werken bij Overheidsinstanties Bereidheid om minimaal 3 dagen per week op locatie in Den Haag te werken (4 dagen is een pré) Organisatie Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kosten-besparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Cyber Security specialist
Schiphol
Voor onze klant LVNL zoeken wij naar een breed georiënteerde securityspecialist met speciale aandacht voor Operationele IT systemen. De werkzaamheden die je (in klein team verband / in samenwerking) gaat uitvoeren als security specialist bij de afdeling ATMS omvatten: Het focuspunt zijn van alle ATMS gerelateerde security initiatieven; Het verder doorvoeren van security maatregelen en beheerprocessen in de huidige OT - systemen (in alle (DTAP) omgevingen); Het uitvoeren van security assessments en opstellen van security eisen voor nieuw aan te schaffen OT systemen en applicaties Samenwerken met leveranciers om security van bestaande producten te verhogen. Aanvullende activiteiten en/of aandachtsgebieden: Sparring partner van de ATMS systeemeigenaren op gebied van OT cyber security; Kennis overdracht en coachen van ATMS teamleden op het domein van security; Verbinder tussen de LVNL Security organisatie en de ATMS organisatie; Bewaker (op cybersecurity gebied) van het ATMS systeemlandschap en de samenhang tussen systemen; Adviseur aan ATMS management over status van cyberweerbaarheid van het systeemlandschap en benodigde ontwikkelingen; Adviseur van ATMS collega’s bij nieuw te realiseren assets met een OT component. Jij bent onze ideale kandidaat als je ervaring hebt met security implementaties binnen een veiligheidskritische operationele infrastructuur en je goed bekend bent met de security controls van Center of Internet Security (CIS) en het NIST Cybersecurity Framework. Jij weet jezelf snel onze omgeving eigen te maken en wat je ziet te vertalen naar kansen en risico’s om aan het management voor te leggen. Ook ben je in staat om security eisen om te zetten in concrete technische voorstellen en procedures. Je bent sparringpartner binnen de ATMS afdeling van LVNL. Je hebt ook oog voor de technische en organisatorische uitdagingen die bij een operationele gereguleerde omgeving horen en hebt daarin ook veel contact met collega’s die zich met security bezighouden binnen andere afdelingen van LVNL. Je bent naast technisch onderlegd ook in staat om je duidelijk uit te drukken naar je collega’s, kan zelfstandig aan de slag gaan en bent er goed in om informatie te ordenen en op papier of mondeling toe te lichten. Functie-eisen: Je hebt een afgeronde HBO opleiding, zoals HBO-ICT en hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol en omgeving Aantoonbare kennis van/ ervaring met CIS en NIST Netwerksecurity ISO 27001 en 27002 maatregelenset en implementaties Linux OS Hardening ITIL en ITIL implementaties Ondersteunende en adviserende rol naar systeemeigenaren en -gebruikers Beheer van operationele systeemlandschappen.
10 days to apply
Data Analist
Amsterdam
Wij zijn op zoek naar een Data Analist die de klant gaat helpen om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van de data op het assetmanagement dataplatform. Hiermee draagt de analist direct bij aan het mogelijk maken van datagedrevenen risico gestuurd assetmanagement. Als Data-analist ben je verantwoordelijk voor het creeren van inzicht van de datakwantiteit en -kwaliteit op het assetmanagementplatform van Waternet. Dit doe je door te werken aan de doelen van asset informatiemanagement, en het beheer van de Asset Informatiemanagement werkruimte. Bijdragen aan de doelen van assetinformatiemanagement (AIM): Het creeeren van inzicht over de voortgang, implementatie en de noodzakelijke vervolgstappen voor de uitvoering van de Asset informatiemanagement strategie. Dit doe je door het ontwikkelen van visualisaties als een product binnen AIM om de vertaling van de strategie van Asset Informatiemanagement te visualiseren naar de praktijk Het creeren van inzicht voor de assetmanagementafdelingen ten aanzien van de kwaliteit van de gebruikte informatie in de assetmanagementprocessen. Dit doe je door het opzetten van visualisaties van datakwaliteit en –datakwantiteit als product voor andere assetmanagement afdelingen. Voor het uitvoeren van bovenstaande doelen worden op hoofdlijnen onderstaande producten onderscheden: Welke assets bestaan er in de informatiesystemen Tellen fysieke objecten in de verschillende informatiesystemen Visualisaties van de assetclassificaties en bijbehorende definition of done Informatie op orde in de informatiesystemen inzicht in de mate van gerelateerde data binnen de informatiesystemen met de OTL Meten vulgraad van de informatiesystemen (Maximo, GIS, Sharepoint en OTL) Ondersteuning bij de informatieverwerking vanuit de operatie door het maken van een “as built check” na verwerking van gegevens Beheer van de product visualisaties uitvoeren: Beheren van de AIM werkruimte Beheren van de gemaakte afspraken Doelgroepen en toegangsbeheer/ delen van dashboards Pipeline en versiebeheer Ontsluiten van bronnen Mogelijk maken van self service analytics De eindklant is bezig met het bouwen van een assetplatform met daarin zowel GIS, DMS (document management), EAM (Enterprise assetmanagement), BIM en als verbindende factor de OTL. Het AIM team richt zich op dit moment voornamelijk op onze EAM applicatie Maximo. Hierin wordt, naast een grote hoeveelheid stamdata de transactionele data van onze assets in beheerd. Waternet heeft een diversiteit aan assets en een rijke historie wat uitdagingen met zich meebrengt om van al deze data informatie te maken. Het AIM houdt zich bezig met het vullen, verbeteren, structureren en uniformeren van 3 van 4 Classificatie: Intern de data en draagt bij aan het connecteren van Maximo met andere applicaties op ons assetplatform. Functie-eisen In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als data Analist In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken met PowerBI In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met Assetmanagementprocessen en producten en het maken van visualisatie hiervoor Functiewensen Kennis van IT architectuur van GIS en Maximo Kennis van de dataopbouw van Maximo, GIS, BIM en Sharepoint Kennis van het werken met een OTL Competenties verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. Proactief: Je neemt initiatief, kan mensen in beweging krijgen en werkt klantgericht. innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
13 days to apply
Scrum Master / Agile Coach
Schiphol
Voor een van onze eindklanten zoeken wij een Scrum Master / Agile Coach. Momenteel bestaat het scrum-team uit 10 mensen inclusief een PO. Twee teamleden vervullen een aantal taken als scrum master naast hun inhoudelijke werk binnen het team en ook de PO voert een aantal van die taken uit. De komende maanden gaat het team groeien naar 15 tot 16 mensen. Voor dit grote scrum-team zijn we op zoek naar een dedicated scrum master/agile coach. Aan de ene kant moeten de PO en andere teamleden ontlast worden van de taken als scrum master, aan de andere kant zoeken wij een agile coach die het team weet mee te nemen en door te ontwikkelen naar een hoger niveau. Veel andere partijen binnen de opdrachtgever werken niet met scrum/agile waardoor alsnog veel deadlines en conflicten op de backlog belanden. Dit vergt veel coördinatie met deze partijen op de korte termijn. Het scrum team is ook verantwoordelijk voor meerdere systemen, waardoor focus niet altijd mogelijk is, en een deel van de systemen worden geleverd door softwareleveranciers. Om het werk verder te optimaliseren zijn we begonnen te kijken naar de mogelijkheden van DevOps. Daarom zoeken wij een scrum master en agile coach die ons scrumteam helpt optimaal te profiteren van de voordelen van scrum/agile binnen de omgeving van de opdrachtgever. In de toekomst is de wens om één scrum master voor twee of meerdere scrum teams in te zetten. Functie omschrijving We zijn op zoek naar een scrum master/agile coach, die werkt in een scrum team en verantwoordelijk is voor: - Het organiseren, coördineren en faciliteren van de scrum rituelen; - Oplossen of wegnemen van eventuele belemmeringen voor de komende sprints of binnen de lopende sprint; - Zorgen dat iedereen begrijpt wat er gedaan moet worden en waarom; - Afstemmen van de korte termijn planning met alle andere betrokken/benodigde teams; - Afstemmen van korte en middellange termijn planning met de PO; - Focus aanbrengen in het team. Functie eisen - Aantoonbare ervaring in vergelijkbare rol - HBO/WO denk- en werkniveau - Beheersing van Nederlandse en Engelse taal; - Een motivatiebrief waaruit duidelijk wordt waarom je deze uitdaging aan wilt gaan, hoe je het gaat aanpakken en wat jou het meest uitdagend lijkt in deze opdracht. Competenties - Proactieve houding en bereid out-of-the-box te denken; - Communicatief vaardig; duidelijk naar de mensen toe, in staat om te luisteren en om snel een netwerk op te bouwen; - Zelfstandig, snel je eigen weg kunnen vinden, tegelijkertijd continu in contact voor voldoende afstemming; - Gestructureerd en toch flexibel om mee te kunnen gaan in de manier waarop het bij de opdrachtgever op dit moment werkt. Reacties Reageert u op deze opdracht, dan graag uw reactie voorzien van een up-to-date CV met een op de aanvraag geschreven motivatie. Wilt u daarnaast in uw reactie antwoord geven op de onderstaande zaken: Beschrijf één referentie van een relevante opdracht van uw kandidaat; • bij welke organisatie; • van wanneer tot wanneer; • waar bestonden de voornaamste werkzaamheden uit; • wat was het (eind)resultaat; • communicatiegegevens contactpersoon die we kunnen benaderen als referentie. Geef hier aan welk type vervoer uw kandidaat gebruikt om van en naar een de locatie van de opdrachtgever te reizen; • (elektrische) Fiets • Openbaar vervoer • 100% elektrische auto (groene stroom) • 100% elektrische auto (grijze stroom) • Hybride auto • Auto met verbrandingsmotor • Het tarief per uur ex BTW all-in • Datum beschikbaar.
10 days to apply
Junior Data Analist
Amsterdam
Het team Asset Informatie Management en is op zoek naar een jr data analist die de klant gaat helpen om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van de data op het assetmanagement dataplatform. Hiermee draagt de analist direct bij aan het mogelijk maken van datagedrevenen risico gestuurd assetmanagement.. Als jr Data-analist voer je analyses uit om inzicht te genereren in de kwaliteit de data op het assetmanagementplatform van de klant. Je dagelijkse taken bestaan uit het maken van rapportages over de volgende onderwerpen: Welke assets bestaan er in de informatiesystemen Tellen fysieke objecten in de verschillende informatiesystemen Visualisaties van de assetclassificaties en bijbehorende definition of done Informatie op orde in de informatiesystemen inzicht in de mate van gerelateerde data binnen de informatiesystemen met de OTL Meten vulgraad van de informatiesystemen (Maximo, GIS, Sharepoint en OTL) Ondersteuning bij de informatieverwerking vanuit de operatie door het maken van een “as built check” na verwerking van gegevens Hiertoe draagt jouw werk erbij dat we rapportages kunnen opstellen ten aanzien van: de voortgang, implementatie en de noodzakelijke vervolgstappen voor de uitvoering van de Asset informatiemanagement strategie. de kwaliteit van de gebruikte informatie in de assetmanagementprocessen. Dit doe je door het opzetten van visualisaties van datakwaliteit en –datakwantiteit als product voor andere assetmanagement afdelingen. De eindklant is bezig met het bouwen van een assetplatform met daarin zowel GIS, DMS (document management), EAM (Enterprise assetmanagement), BIM en als verbindende factor de OTL. Het AIM team richt zich op dit moment voornamelijk op onze EAM applicatie Maximo. Hierin wordt, naast een grote hoeveelheid stamdata de transactionele data van onze assets in beheerd. Waternet heeft een diversiteit aan assets en een rijke historie wat uitdagingen met zich meebrengt om van al deze data informatie te maken. Het AIM houdt zich bezig met het vullen, verbeteren, structureren en uniformeren van 3 van 4 Classificatie: Intern de data en draagt bij aan het connecteren van Maximo met andere applicaties op ons assetplatform. Functie-eisen In het afgelopen jaar aantoonbare ervaring als data Analist In het afgelopen jaar aantoonbare ervaring met het werken met PowerBI In het afgelopen jaar ervaring met Assetmanagementprocessen en producten en het maken van visualisatie hiervoor Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal Functiewensen Kennis van de dataopbouw van informatiesystemen als Maximo, ArcGIS en Sharepoint Kennis van het werken met een OTL Afgeronde WO opleiding Competenties verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. Proactief: Je neemt initiatief, kan mensen in beweging krijgen en werkt klantgericht. innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!
11 days to apply
Product owner Cloud / Microsoft 365
Amsterdam
Opdrachtomschrijving Bij DNB werk je met impact op financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als Product Owner heb je daar indirect ook invloed op. Technologische ontwikkeling en digitalisering hebben een grote impact op de financiële sector. Als Product Owner M365 ga je zoveel mogelijk business waarde leveren voor DNB. Je zorgt ervoor dat onze medewerkers optimaal kunnen werken binnen en buiten DNB! Je maakt onderdeel uit van het team Smart Workspace (SWS), de digitale werkomgeving van DNB. Smart Workspace biedt een veilige, gebruiksvriendelijke en robuuste werkplek die ook nog eens toekomstbestendig is. Als Product Owner M365 zorg je ervoor dat de medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van M365 voor wat betreft communicatie en samenwerking, zodat zij hun werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen uitvoeren Bij DNB werken we deels op kantoor, deels thuis. De algemene richtlijn is 50/50. Het Cloud team komt gemiddeld 1 dag in de week gezamenlijk naar kantoor. We komen met name naar ons kantoor in Amsterdam om samen te werken en elkaar te ontmoeten. Natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop van DNB. *Wens toevoegen? Zet je cursor aan het einde van de rij buiten de tabel en druk op enter Verder bieden wij flexibele werktijden waar 4x9 ook mogelijk is. Functieomschrijving • Je bent verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement: het managen van verwachtingen en het communiceren met en naar stakeholders inclusief het organiseren en verwerken van feedback zodanig dat we continue beter worden. • Je onderhoudt een volledige en geprioriteerde product backlog waarin de wensen van de verschillende stakeholders zijn opgenomen, zodat dat teams altijd werken aan de belangrijkste zaken die de meeste waarde leveren voor DNB. • Je ontwikkelt, samen met stakeholders een duidelijke visie over hoe deze producten moeten worden doorontwikkeld en vertaalt deze in doelstellingen die moeten worden gerealiseerd en een backlog • Je stemt de backlog continue af met experts binnen en buiten het team. Denk aan architecten, Compliance Officers, Proces Managers, maar uiteraard ook andere Product Owners binnen Smart Workspace en Data Centre. Knock out criteria: Je bent beschikbaar per 31/3/2023, een pré is als je 28-02 beschikbaar bent Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week; het is een pré als je 36 uur per week beschikbaar bent Uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal Je hebt een HBO of Universitair diploma Gevraagde relevante ervaring: Minimaal 2 jaar ervaring als Product Owner in het leveren van een ICT product. Het is een pré als je minimaal 4 jaar ervaring hebt. Minimaal 2 jaar ervaring als Product Owner in het bepalen en afstemmen van de roadmap/producten die een IT team moet leveren en het afstemmen daarvan met de klant  Je hebt ervaring als Product Owner met M365 als product; als je daar bovenop ook nog ervaring hebt met M365 als business- of functioneel consultant hebt is dat een pré Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Product Owner of Consultant met complexe IT producten en weet hoe je deze moet laten adopteren door gebruikers ervan. Het is een pré als je minimaal 4 jaar ervaring hiermee hebt. Je hebt in minimaal 1 traject gefunctioneerd als Product Owner in Agile en Devops opgezette omgevingen Je hebt kennis van de bancaire sector. Je hebt een certificaat Product Owner, behaald in de afgelopen 5 jaar Competenties Proactief / initiatief Leiderschap Verantwoordelijk Resultaatgericht Samenwerken
5 days to apply
Medewerker Servicedesk
Zwolle
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de eindgebruiker en bieden van ondersteuning. Indien mogelijk de call direct op lossen. Registreren van binnenkomende meldingen in de servicemanagement tool TOPdeskAnalyseren van meldingen om eventuele problemen te detecteren en signaleren. Routeren van meldingen naar andere behandelaarsgroepen waar nodig. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen. Informeren van eindgebruikers over de status van de openstaande melding. Verstrekken van informatie over procedures voor aanvragen en gebruik van ICT middelen. Controleren op mandaathouder van binnenkomende aanvragen. Als medewerker binnen het team Servicedesk van de divisie Werkplekomgevingen ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse ICT dienstverlening voor diverse opdrachtgevers binnen het ministerie ven Economische Zaken. Op dit moment beslaat de te bedienen gebruikersorganisatie uit ca. 18.000 medewerkers. Functie-eisen: Afgeronde IT-opleiding op tenminste MBO-3 of MBO-4 niveau Min. 0,5 jaar Ervaring op een ICT Servicedesk. Indien MBO 4 afgerond + 0,5 jaar werkervaring (stages niet meegerekend) Min. 1 jaar Ervaring op een ICT Servicedesk. Indien MBO 3 afgerond + 1 jaar werkervaring (stages niet meegerekend) Maximale reistijd 1 uur naar Zwolle Functie-wensen:  ITIL V3/4 Ervaring met Topdesk is een pré Ervaring met MACOS besturingssyteem Competenties; Flexibel Analytisch Zorgvuldig Zelfstandig Klantgericht Sociale en communicatieve vaardigheden
4 days to apply
Didn't find an interesting opportunity?
Drop your CV and I will look for you
Upload CV

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Analytic
Disabled
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Close
Privacy - & cookie policy